Wet Goed Verhuurderschap per 1 juli 2023

Wet Goed Verhuurderschap per 1 juli 2023 van kracht. Hierin staan de gevolgen die alle verhuurders en verhuurbemiddelaars moeten naleven.

Wet Goed Verhuurderschap per 1 juli 2023 van kracht

Vanaf 1 juli 2023 treedt de Wet Goed Verhuurderschap in werking, waardoor het wettelijk verplicht is om de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst te scheiden. Dit heeft grote gevolgen voor zowel werkgevers als huurders. Het is niet langer toegestaan om beide overeenkomsten in één enkel document vast te leggen. Dit betekent dat het beëindigen van de ene overeenkomst niet automatisch het einde van de andere overeenkomst betekent. Het was het mogelijk om een huurovereenkomst mondeling af te sluiten, maar vanaf 1 juli 2023 is het verplicht dat verhuurders en verhuurbemiddelaars de afspraken schriftelijk vastleggen. Deze verplichting geldt alleen voor huurovereenkomsten die ná 1 juli 2023 worden aangegaan.

Belang van informatieverstrekking

In de nieuwe wet is er een informatieplicht opgelegd aan verhuurders en verhuurbemiddelaars ten behoeve van de huurders. Het is verplicht om schriftelijk informatie te verstrekken aan de huurder over verschillende zaken:

  • De rechten en plichten van de huurder met betrekking tot het gehuurde, voor zover deze niet expliciet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.
  • De hoogte van de waarborgsom, de procedure en de termijnen voor de afhandeling van de terugbetaling aan het einde van de huurovereenkomst.
  • Contactgegevens van een aanspreekpunt waar de huurder terecht kan voor zaken met betrekking tot het gehuurde, zoals een klantenservice of een contactpersoon van de verhuurder of beheerder.
  • Contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
  • De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot servicekosten en de jaarlijkse afrekening op basis van een specificatie van kosten.

Om invulling te geven aan de "rechten en plichten" die in het eerste punt worden genoemd, is er een Regeling Goed Verhuurderschap opgesteld. In deze regeling wordt specifiek vastgelegd welke informatie verstrekt moet worden. De informatie moet schriftelijk worden verstrekt, maar dit kan ook via de eigen website gebeuren of door te verwijzen naar websites van bijvoorbeeld de overheid of de Huurcommissie.

Twee situaties: Informatieverstrekkingsplicht huurcontracten

De informatieverstrekkingsplicht geldt per 1 juli 2023 voor alle nieuwe huurcontracten en voor bestaande contracten

Situatie 1: Als er vóór 1 juli 2023 al een aparte huurovereenkomst is ondertekend, dien je het informatieblad binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet (dus vóór 1 oktober 2023) te verstrekken. Je kunt zelf kiezen op welke manier je de informatie verstrekt, maar het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de huurder de informatie heeft ontvangen. De meest praktische optie lijkt om alle huurders het informatieblad toe te sturen of persoonlijk te overhandigen, met het verzoek om het te ondertekenen met naam, datum en handtekening.

Situatie 2: Als je in deze situatie bevindt, moet je direct voldoen aan de verplichting tot informatieverstrekking.

Belangrijke contactgegevens: Gemeentelijk meldpunt

Verhuurders zijn verplicht om huurders te informeren over het bestaan van het gemeentelijk meldpunt waar zij terecht kunnen met klachten over de verhuurder. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeenten om deze meldpunten operationeel te hebben vóór 1 januari 2024. We raden je aan om huurders direct op de hoogte te stellen zodra een meldpunt is opgericht door de desbetreffende gemeente. Op deze manier kun je hen het betreffende nummer geven.

 

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX