Software voor Detacheringsbureaus

Detachering Software

Flexmeester heeft al geruime tijd een prominente rol binnen de detacheringsbranche en staat bovenaan als aanbieder van de meest innovatieve detachering software in Nederland. Deze software voor detacheringsbureaus is ontwikkeld om backofficeprocessen te optimaliseren, wat leidt tot een tijdsbesparing van 30% en hogere winstmarges.
Detachering software

Software voor Detacheringsbureaus

Autorisatiemanagement in Flexmeester Software en Klantportaal

Flexmeester Detachering Software

Rollen en rechten binnen onze applicatie spelen een cruciale rol bij het sturen van de bedrijfsprocessen. Het bepalen van eigenaarschap over specifieke informatie en het beheren van toegangsrechten is essentieel. Als detacheringsbureau heb je de mogelijkheid om gebruikers zelf eenvoudig te autoriseren voor specifieke rollen en rechten binnen jouw vestigingen. Dit stelt je in staat om te werken met meerdere administraties en gebruikers in Flexmeester.

Flexmeester Klantportaal

Klanten van detacheringsbureaus kunnen profiteren van het Flexmeester Klantportaal. Hierin kunnen aangewezen contactpersonen geautoriseerd worden om urenstaten goed te keuren, te accorderen en af te keuren.

Met ons overzichtelijke en interactieve dashboard krijg jij in één oogopslag actuele data van jouw gedetacheerde medewerkers en bedrijf te zien. Bovendien kun je deze gegevens met een simpele muisklik filteren.

De Signaleringen

Dit gebruiksvriendelijke dashboard signaleert onder meer:

 • Cao signalering salarisverhoging
 • Lopende verzuimmeldingen
 • De keten-/fasetelling, zo zijn detacherings- en uitzendbureaus altijd op de hoogte van de contracten van de flexkrachten en kunnen ze snel handelen.
 • Contractfase per bedrijfseenheid
 • Contracten die aflopen
 • Lopende plaatsingen per cao
 • Het aantal geboekte uren, ook zichtbaar per looncomponent
 • Verlopen ID-bewijzen
 • Loon-/pensioenaangiftes deadlines per bedrijfseenheid
 • Reserveringen uit dienst
 • Aantal geboekte ziekte-uren
 • De verjaardag van de gedetacheerde werknemer
 • En noem maar op.

Bovendien zijn we in staat om op maat gemaakte signaleringen voor jou te ontwikkelen.

Gebruikersgericht Dashboard: Volledig Aanpasbaar met Filteropties

Ons dashboard visualiseert en signaleert de gegevens specifiek voor jou als gebruiker, gebaseerd op jouw toegewezen rollen en rechten. Je hebt de mogelijkheid om het dashboard naar eigen wens in te richten. Dit betekent dat je het aantal kolommen en rijen kunt aanpassen, evenals de grootte van de widgets. Daarnaast kun je de indeling van de widgets eenvoudig aanpassen. Verder kun je de gegevens in de widgets filteren op basis van tijdsperiode en bedrijfseenheid.

Interactief Dashboard: Automatische Informatiefiltering

De grafieken en de cirkeldiagrammen zijn interactief! Je kunt specifieke data in een widget direct aanklikken, waardoor de software automatisch deze relevante informatie filtert. Hiermee bespaar je veel tijd aan onnodig zoekwerk en heb je geen last meer van administratieve rompslomp.

Proforma loonstrook, proforma urenstaat en proforma factuur! Deze handige functionaliteiten zijn geïntegreerd in de Flexmeester detachering software.

Proforma Loonstrook

Bij het invullen van gegevens voor een proforma loonstrook worden bepaalde velden automatisch herkend. Hierdoor kun je gemakkelijk een keuze maken uit de geselecteerde pensioenfondsen, fases, contract bepaalde tijd/onbepaalde tijd, cao’s, looncomponenten, vergoedingen, reserveringen, enzovoort. Zodra de gegevens zijn ingevuld, wordt de proforma loonstrook (inclusief de kostprijs) automatisch berekend. Hierop staat onder andere het netto/bruto salaris vermeld.

Proforma Urenstaat

Na het invullen van de uren kun je gebruikmaken van de proforma urenstaat (inclusief de kostprijs) om te verifiëren of de gegevens juist zijn ingevuld, alvorens de uren goed te keuren en uit te betalen.

Proforma Factuur

Nadat je de urenstaat hebt goedgekeurd, ontvang je meteen een proforma factuur. Deze voorlopige factuur kun je controleren voordat je de factuur definitief goedkeurt en verstuurt.

In de HRM-module van Flexmeester staat de personeelsadministratie centraal op één plek! Je krijgt een helder inzicht in je HR-zaken en het beheer van personeelszaken verloopt eenvoudig via tabbladen.

Efficiënte Werving en Gegevensverwerking in Flexmeester

De sollicitanten komen automatisch binnen in het kandidaten-menu van de software via een extern kanaal, zoals de bedrijfswebsite. Flexmeester is namelijk naadloos te koppelen aan bedrijfswebsites. Wanneer je ervoor kiest om sollicitanten met één klik te promoveren, worden ze automatisch overgebracht naar het gedetacheerden-menu. De kandidaatgegevens worden dan automatisch overgenomen in het gedetacheerden-menu.

De NAW-gegevens van de medewerker worden geverifieerd middels de ID-verificatie van DataChecker en Securitech. Hiermee kun je de geldigheid van elk type paspoort, rijbewijs en identiteitskaart controleren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kun je het fiscale woonland selecteren, zodat de juiste loonbelastingtabel wordt toegepast op de gedetacheerde medewerker. Ook is het mogelijk om de gegevens van de gedetacheerden te exporteren in een Excel-bestand.

Efficiënte filtering van gedetacheerde medewerkers in Flexmeester

In het overzicht van alle gedetacheerde medewerkers is het mogelijk om te filteren op basis van gegevens en/of status. Hierbij kun je denken aan de volgende vragen:

 • Welke gedetacheerden hebben een onvolledige inschrijving?
 • Welke gedetacheerden wachten op een contract?
 • Welke gedetacheerden wachten op een plaatsing?
 • Welke gedetacheerde medewerkers zijn geplaatst?
 • Welke gedetacheerde medewerkers zijn toegewezen aan welke vestiging?

In het overzicht van alle gedetacheerde medewerkers is het ook mogelijk om geavanceerd te filteren op basis van:

 • Postcode en afstand.
 • Talen.
 • Vervoer.
 • Vaardigheden en opleidingen.
 • VCA.

De functionaliteiten voor het beheer van gedetacheerden in Flexmeester

In het overzicht van alle gedetacheerden kun je op een icoon naast een gedetacheerde medewerker klikken. Hiermee kom je in het detailoverzicht, waarin je alle personeelszaken van een medewerker kunt beheren. Je krijgt onder andere informatie te zien over:

Tabblad: Documenten

Op dit tabblad heb je de mogelijkheid om documenten zoals een rijbewijs, CV, BSN verklaring, enzovoort te uploaden. Door middel van een API-koppeling met Microsoft 365 zijn alle bestandstypen toegestaan, zoals Word, PDF, Excel, MSG-bestand evenals JPG- en PNG-afbeeldingen.

Tabblad voor Opmerkingen

Er is een tabblad voor opmerkingen waarin je aantekeningen kunt maken over de gedetacheerde medewerker.

Tabblad: Het Relevante Arbeidsverleden

In Flexmeester wordt de gebruiker verzocht om het relevante arbeidsverleden van de gedetacheerde medewerker op te geven.

In Flexmeester bestaat het relevante arbeidsverleden uit drie gegevens:

 • Het aantal gewerkte weken.
 • Het aantal StiPP-weken.
 • De datum van het laatste gewerkte moment.

Deze drie gegevens zijn essentieel voor de StiPP-, keten- en fasetelling in Flexmeester.

We importeren alle gegevens van het vorige pakket in één keer naar Flexmeester. Dit omvat onder andere reserveringsstanden, laatste fase, gewerkte weken, aantal contracten, laatste werkdag, pensioenweken, laatste gewerkte dag voor pensioen en datum van indiensttreding.

Als het arbeidsverleden is ingevuld, worden bij het goedkeuren van de eerste urenstaat automatisch de reserveringsstanden, fase-, keten- en pensioentellingen verrekend, en bijgehouden in Flexmeester.

Tabbladen: Contracten, Loonbelastingverklaring en Plaatsingsbevestigingen

In Flexmeester voer je eerst een raamcontract in. Vervolgens kun je een contract-sjabloon uploaden. Dankzij de API-koppeling met Microsoft 365 is het mogelijk om verschillende bestandstypen te importeren. Je kunt eenvoudig je eigen sjablonen maken voor contracten, plaatsings-, opdrachtbevestigingen, zorgverzekeringen en loonbeslagen. Op deze manier hoef je je eigen templates voor diverse documenten slechts één keer aan te passen. Deze sjablonen zijn altijd opnieuw te gebruiken voor al je gedetacheerde medewerkers. Dit automatiseert het proces voor het opstellen van verschillende documenten. Het keten- en fasensysteem zijn volledig geïntegreerd in Flexmeester.

Met behulp van onze detachering software kun je alle documenten digitaal versturen en laten ondertekenen via e-mail of de Flexmeester mobiele applicatie voor gedetacheerden. Indien je loonheffingskorting en/of alleenstaande-ouderenkorting wilt toepassen, is dit met slechts één muisklik mogelijk. De loonbelastingverklaring wordt automatisch ingevuld. Daarna kun je deze verzenden en digitaal laten ondertekenen.

Tabblad: Pensioenregeling van de Pensioenfondsen

Flexmeester registreert de weken volgens de StiPP-regeling en verwerkt automatisch de wetgeving met betrekking tot zowel de basis- als de plusregeling van StiPP. In Flexmeester heb je de keuze uit diverse pensioenfondsen, zoals bpfBOUW. De premiebedragen hiervan worden automatisch ingehouden bij de verloningen en vervolgens bijgehouden. Hierdoor wordt het opstellen van de pensioenaangiften volledig geautomatiseerd binnen onze detachering software.

Tabblad: Periodieke Instellingen

ET-Regeling

Op dit tabblad kun je de ET-regeling instellen en bepalen welke reserveringsstanden worden uitbetaald of opgebouwd. Verder kun je hier de huisvestingskosten, de COLA-bedragen en de reiskosten naar het land van herkomst invoeren, zodat deze automatisch worden verrekend in de verloning. De bedragen van de regeling worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. Bovendien is het mogelijk om een eigen tabel voor COLA te gebruiken en te beheren.

30%-Regeling

Op dit tabblad is het ook mogelijk om de 30%-regeling in te stellen. Deze regeling is bedoeld voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om tijdelijk te werken. Als zij voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling, mogen zij over maximaal 30% van hun fiscale jaarloon netto (dus onbelast) uitbetalen. Op deze manier compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken.

Twee Methodes voor de 30%-Regeling

 • Je kunt maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding onbelast vergoeden.
 • Het fiscale jaarloon, na aftrek in het kader van de 30%-regeling, moet minimaal gelijk zijn aan het toetsloon.

Nadat de berekeningsmethode is ingevoerd, worden deze bedragen automatisch verrekend in de verloning. De bedragen van de regeling worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages.

Verlof

In het tabblad ‘Verlof’ vind je de opgebouwde uren, die ook in bedragen kunnen worden weergegeven. De bedragen voor de reserveringsstanden worden automatisch bijgehouden.

Tabblad: Fiets en Auto van de Zaak

Flexmeester beschikt over een API-koppeling met de RDW. Hierdoor worden relevante gegevens van een auto van de zaak automatisch opgehaald en ingevuld aan de hand van het kentekennummer. De bijtelling wordt daarna automatisch berekend op jaarbasis. Ook kun je de eigen bijdrage van een gedetacheerde medewerker op jaarbasis invoeren. De bijtelling wordt vervolgens automatisch berekend voor wekelijkse, vierwekelijkse en maandelijkse verloningsvarianten.  

Zodra de betreffende salarisperiode voor een gedetacheerde medewerker bekend is, past Flexmeester automatisch de juiste bijtelling toe. De verrekening van de bijtelling in het verloningsproces is volledig geautomatiseerd. Voor fiets van de zaak verloopt dit proces exact op dezelfde manier. De bedragen worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. 

Tabblad: Zorgverzekering

Flexmeester heeft een naadloze API-koppeling met Zorg en Zekerheid, waardoor het aan- en afmelden van gedetacheerden geheel automatisch verloopt. Je kunt de premiebedragen in bulk toepassen en per individu aanpassen. De premiebedragen worden automatisch verrekend in de verloningen. 

De Verzuimadministratie

We bieden ook een verzuimadministratie aan en er kunnen specifieke looncomponenten worden geboekt om loondoorbetaling te faciliteren. Ben je een eigenrisicodrager en betaal je zelf de ziekte-uren uit? Dan kan Flexmeester je daarbij ondersteunen! Of besteed je het verzuim uit aan bijvoorbeeld UWV? Ook dan hebben wij passende oplossingen.

In Flexmeester heb je toegang tot ruim 1000 verschillende looncomponenten. Op verzoek kunnen we eenvoudig nieuwe looncomponenten toevoegen of importeren. Flexmeester ondersteunt je bij verschillende verlof-, ziekte-uren en wachtdagen bij ziekte.

Tabblad: Urenstaten

Op dit tabblad kun je alle urenstaten van een gedetacheerde medewerker bekijken en beheren.

Salarisdocumentatie

Op het tabblad ‘loonstroken’ kun je alle salarisstroken van de gedetacheerde medewerker bekijken. Daarnaast kun je in Flexmeester gemakkelijk jaaropgaven aanmaken en beheren.

Loonbeslagen

In Flexmeester kunnen gebruikers eenvoudig een loonbeslag invoeren, waarbij de gegevens van de beslaglegger automatisch worden ingevuld. Bovendien kunnen ze eenvoudig preferentie/prioriteit instellen en aan de hand van deze cijfers kunnen loonbeslagen worden geprioriteerd. Bij het aanmaken van een loonbeslag kunnen gebruikers kiezen uit twee aflossingsmethoden: de beslagvrije voet of een vast bedrag.

Bij het aanmaken van een loonbeslag wordt de verloningsvariant automatisch ingevuld en toegepast. Zodra het loonbeslag is ingevoerd, wordt dit automatisch ingehouden en verrekend bij de verloningen. Bovendien worden de bedragen automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages.

Voorschotten

Af en toe is het nodig om een gedetacheerde medewerker een voorschot te geven. In Flexmeester kun je gemakkelijk registreren dat er buiten de software om een voorschot is verstrekt, en je hebt de mogelijkheid om het voorschot via Flexmeester uit te betalen.

Als je kiest voor “voorschot is reeds verstrekt” wordt het voorschotbedrag automatisch bijgehouden en verrekend bij de verloning(en) van de gedetacheerde, vanaf de gekozen datum. Je kunt het voorschotbedrag ook in termijnen verdelen. Als je bijvoorbeeld kiest voor 3 termijnen, berekent de software automatisch het termijnbedrag en houdt hier rekening mee bij de verloningen. Als je niet voor termijnen kiest en het salaris is niet toereikend om het volledige voorschot in te houden, zal de software automatisch het resterende bedrag van het voorschot inhouden om te verrekenen bij de volgende verloning(en). De verrekende voorschotten worden keurig vermeld in de salarisstroken.

Indien je kiest voor “te betalen”, verloopt de procedure op dezelfde manier als eerder beschreven. Het enige verschil is dat de procedure pas begint nadat het voorschot is uitbetaald.

Tabblad: Loonspecificaties

Handigheidje: “Looninfo“ functie in Flexmeester, beschikbaar in het detailoverzicht van elke gedetacheerde medewerker. Op dit tabblad krijg je snel en overzichtelijk de gegevens te zien van de salarisstroken, maar dan in een beknopte vorm. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke looncomponenten geboekt zijn, inclusief de bijbehorende ET-kosten. Verder zie je de totale bedragen van de vergoedingen en inhoudingen. Ook kun je bekijken hoeveel vakantie- of verlofuren er zijn opgenomen. Tot slot kun je zien hoeveel er al is uitbetaald en hoeveel er nog verrekend moet worden.

CAO-Module: Meer dan 130 geïntegreerde CAO's

De meest gangbare cao’s voor detacheringsbureaus zijn volledig geïntegreerd in onze detachering software, dus met actuele loontabellen, functies, functiegroepen, bijbehorende loontabel treden, looncomponenten, vergoedingen, etc. De CAO-module van Flexmeester omvat meer dan 130 geïntegreerde CAO's, waardoor altijd de juiste inlenersbeloning aanwezig is. Bij Flexmeester voorzien wij de updates van de CAO's, zodat alles in overeenstemming is met de actuele wet- en regelgeving. Wij hechten er grote waarde aan dat jullie je geen zorgen hoeven te maken over compliance. Daarnaast biedt Flexmeester ook de mogelijkheid om te werken met eigen bedrijfsregelingen en loontabellen. Indien gewenst kunnen wij ook nieuwe CAO's toevoegen.

Foutloze Plaatsing en Arbeidsvoorwaarden voor Gedetacheerde Werknemers

Met onze geïntegreerde CAO-module ben je verzekerd van een foutloze plaatsing van jouw gedetacheerde medewerkers bij de klant. Bij het aanmaken van proforma loonstroken, projecten en plaatsingen worden velden omtrent de CAO automatisch herkend. Hieronder vallen onder andere loontabellen met de functies, werkervaring en opleidingsniveaus. Hiermee kun je jouw gedetacheerde werknemeers in de juiste salarisschalen indelen. Je kunt in de plaatsing ook flexibele arbeidsvoorwaarden hanteren, zoals een variabel uurloon per opdrachtgever. Eerdere ingevoerde gegevens met betrekking tot de cao worden automatisch toegepast in dezelfde workflow.

Flexibele Uursoorten en Vergoedingen met Factoren/Tarieven

Op klantniveau, projectniveau en plaatsingsniveau krijg je een overzicht te zien van de gebruikelijke uursoorten, vergoedingen/inhoudingen met de bijbehorende factoren/tarieven. Je hebt de mogelijkheid om handmatig andere looncomponenten toe te voegen. In onze software zijn er meer dan 1000 looncomponenten beschikbaar. Je kunt ook zelf bepalen welke looncomponenten met de bijbehorende factoren/tarieven automatisch worden gesynchroniseerd in de urenstaten van de mobiele app, de detachering software en het klantportaal. 

Eigen Pensioenregeling

In Flexmeester kunnen we op verzoek jouw eigen pensioenregeling configureren, zodat je met één muisklik deze regeling per medewerker kunt activeren.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Flexmeester registreert de weken volgens de StiPP-regeling en verwerkt automatisch de wetgeving met betrekking tot zowel de basis- als de plusregeling van StiPP. In Flexmeester heb je de keuze uit diverse pensioenfondsen, zoals bpfBOUW.

Automatische Verloning, Pensioenaangiften en Rapportages

De premiebedragen worden automatisch ingehouden bij de verloningen, waardoor het opstellen van de pensioenaangiften volledig geautomatiseerd is binnen onze detachering software. Tevens worden deze bedragen bijgehouden voor het genereren van rapportages. Dit geldt op dezelfde wijze voor de PAWW-regeling.

Zoek je een eenvoudige oplossing voor het beheren van de bijtelling voor zakelijke auto's en fietsen? Flexmeester biedt precies wat je nodig hebt!

RDW Kentekenregister Koppeling voor Voertuigdata 

Onze detachering software is gekoppeld aan het kentekenregister van de RDW. Hierdoor worden relevante gegevens van een auto van de zaak, zoals het bijtellingspercentage en de cataloguswaarde, automatisch opgehaald aan de hand van het kentekennummer.

Automatische Bijtelling en Verloning in Flexmeester

Bovendien wordt de bijtelling automatisch berekend op jaarbasis. Ook kun je de eigen bijdrage van een gedetacheerde medewerker op jaarbasis invoeren. De bijtelling wordt vervolgens automatisch berekend voor wekelijkse, vierwekelijkse en maandelijkse verloningsvarianten.  Zodra de betreffende salarisperiode voor een gedetacheerde werknemer bekend is, past Flexmeester automatisch de juiste bijtelling toe. De verrekening van de bijtelling in het verloningsproces is volledig geautomatiseerd. Voor fiets van de zaak verloopt dit proces exact op dezelfde manier. De bedragen worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. 

Efficiënt Vervoersmiddel Vinden met Slimme Filters

Je kunt de auto’s en fietsen eenvoudig toewijzen en innemen. Daarnaast kun je snel de juiste vervoersmiddelen vinden met behulp van filteropties.

Efficiënt Contractbeheer in Flexmeester Software

In Flexmeester begin je met het invoeren van een raamcontract omtrent de onderlinge afspraken. Daarna kies je de periode instellingen. Op dit tabblad kun je de 30%-/ET-regeling instellen en bepalen welke reserveringsstanden worden uitbetaald of opgebouwd. Verder kun je hier de huisvestingskosten, de COLA-bedragen en de reiskosten naar het land van herkomst invoeren. Als ze voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling, heb je de keuze uit twee berekeningsmethoden die je kunt instellen. Zo kunnen gedetacheerde medewerkers tot maximaal 30% van hun fiscale jaarloon netto (dus onbelast) ontvangen. Al deze gegevens worden automatisch meegenomen in de verloningen.

Nadat je een raamcontract hebt aangemaakt en de periode instelling hebt ingesteld in de detachering software, kun je een arbeidsovereenkomst daaraan koppelen. Flexmeester heeft een API-koppeling met Microsoft 365, waardoor alle type documenten kunnen worden geüpload, zoals Word- en Pdf-bestanden. Kortom: De fase- en ketenregeling zijn volledig geïntegreerd in de software, zodat je kunt werken met diverse contractvormen.

Maatwerk Sjablonen: Automatiseer het Opstellen van Documenten

In Flexmeester kun je eenvoudig jouw eigen sjablonen maken voor contracten, plaatsings-,opdrachtbevestigingen, zorgverzekeringen en loonbeslagen.

Je creëert een sjabloon door onze handige tags te kopiëren en in jouw eigen Word-document te plakken. Hierdoor pas jij je eigen templates eenmalig aan. Deze tags, die variabele gegevens bevatten, worden automatisch ingevuld nadat je ze hebt geüpload in Flexmeester. Op deze manier kun je bijvoorbeeld eenmalig een volledig contract-sjabloon opstellen, dat altijd opnieuw bruikbaar is voor al jouw gedetacheerde medewerkers. Ook is het mogelijk om een sjabloon-template te bewerken voordat je het toepast op een werknemer. Dit automatiseert het proces van het opstellen van verschillende documenten.

De tags zijn afgeleid van de opgeslagen gegevens in Flexmeester. Enkele voorbeelden van beschikbare tags zijn onder andere:

 • (Medewerker_Voornaam)
 • (Ondertekeningstag)
 • (Klant_naam)
 • En nog veel meer...

Digitaal Verzenden en Ondertekenen van Documenten

Via onze detachering software heb je de mogelijkheid om alle documenten digitaal te verzenden en te laten ondertekenen via e-mail of de Flexmeester mobiele applicatie voor gedetacheerde werknemers.

De Signaleringen

Ons dashboard geeft jou inzicht in de keten-/fasetelling, de contracten die binnenkort aflopen en de contractfase per bedrijfseenheid. Zo ben je altijd op de hoogte van de contracten van je medewerkers en kan je snel handelen.

Mobiele App voor Gedetacheerden

De Flexmeester mobiele app is beschikbaar voor gedetacheerde medewerkers en zowel op Android als IOS mobiele telefoons. De mobiele applicatie, de detachering software en het klantportaal zijn naadloos gekoppeld aan elkaar.

NAW-gegevens

De gedetacheerde medewerkers kunnen eenvoudig hun persoonsgegevens inzien en aanpassen. De basisgegevens zoals de geboortedatum kunnen niet worden aangepast. Deze gegevens kun je wel aanpassen in de Flexmeester detachering software.

Meldingen

De gedetacheerde medewerkers ontvangen meldingen vanuit de mobiele app wanneer er een nieuwe urenstaat klaarstaat, wanneer een document moet worden ondertekend, en wanneer een urenstaat is afgekeurd.

Urenregistratie

Je kunt voorafgaand de looncomponenten en het soort urenbrief instellen in de Flexmeester detachering software, zodat deze gegevens automatisch worden gesynchroniseerd in de mobiele app van de gedetacheerde. De nieuwe urenstaten staan van te voren automatisch klaar in de mobiele app. Gedetacheerde medewerkers kunnen vervolgens eenvoudig hun urenbriefjes invullen en eventueel bijlagen toevoegen in de mobiele app.

Wanneer een werknemer de gegevens van één dag heeft ingevoerd, kan de gedetacheerde medewerker deze eenvoudig met één klik kopiëren en plakken bij meerdere dagen.

De ingediende urenstaten worden automatisch overgebracht naar zowel de Flexmeester detachering software als het klantportaal.

Documenten en Digitaal Ondertekenen

In het archief kunnen gedetacheerden alle documenten inzien die binnen Flexmeester detachering software zijn opgeslagen. Ook de recent geüploade of aangepaste documenten. Denk hierbij aan alle contracten, plaatsingsbevestigingen, loonstroken, jaaropgaven en verlof. Bovendien kan de gebruiker via de mobiele app de documenten eenvoudig digitaal ondertekenen.

Er zijn drie opties:

 1. Mobiel – Klantportaal
 2. Mobiel – Klantportaal – Software
 3. Mobiel – Software

Bij de eerste optie kunnen jouw klanten via ons klantportaal de urenstaten van de gedetacheerde medewerkers goedkeuren en afkeuren, nadat deze zijn ingediend door de medewerkers via de mobiele app. (Jullie kunnen de urenstaten ook altijd inzien en corrigeren indien nodig.)

Bij de tweede optie kunnen jouw klanten via ons klantportaal de urenstaten accorderen en afkeuren, nadat deze zijn ingediend door de medewerkers via de mobiele app. Vervolgens worden de geaccordeerde urenstaten beschikbaar in de Flexmeester software, waar je ze kunt goedkeuren of corrigeren.

Bij de derde optie kunnen jouw gedetacheerde medewerkers de urenstaten indienen via de mobiele app. Vervolgens kun jij de ingediende urenstaten goedkeuren, afkeuren of corrigeren.

Afkeuren

Als een klant of detacheringsbureau een urenstaat afkeurt, heeft die gebruiker de mogelijkheid om een reden op te geven. Daarna ontvangt de gedetacheerde medewerker een notificatie om de urenstaat met de opgegeven reden te corrigeren in de mobiele app.

Efficiënt Klantbeheer en Tariefstelling in Flexmeester

CRM-module

In de CRM-module van Flexmeester is het eenvoudig om klanten aan te maken. Dankzij de API-koppeling met Kamer van Koophandel worden organisatiegegevens automatisch ingevuld op basis van het KVK-nummer. Verder kun je de contactpersoon gegevens invullen, evenals gedetailleerde klantgegevens zoals afspraken met betrekking tot facturatie.

Het aanmaken van een nieuwe plaatsing is in Flexmeester geautomatiseerd. Je hebt de mogelijkheid om met één muisklik een bestaande plaatsing van een willekeurige gedetacheerde medewerker te dupliceren. Alle gegevens en afspraken met betrekking tot de plaatsings- en opdrachtbevestiging worden automatisch ingevuld. Bovendien zijn gegevens zoals het uurloon, de functiegroep, loontrede en de data, indien nodig aanpasbaar. De looncomponenten worden eveneens mee gekopieerd en kunnen worden aangepast.

Flexibele Tariefstelling op Drie Klantniveaus

Binnen de CRM-module zijn er drie klantniveaus beschikbaar: klanten, projecten en plaatsingen. Door deze drie niveaus kun je flexibel werken met gedetailleerde tariefstellingen. Dit houdt in dat je de mogelijkheid hebt om tarieven/factoren aan te passen per niveau voor elke soort looncomponent, pensioenregeling en fase. Hierdoor kun je gedetacheerde medewerkers op diverse locaties en afdelingen van klanten plaatsen met verschillende tarieven.

Het laatst ingevulde niveau is doorslaggevend. Dit betekent dat als je alleen tariefafspraken op klantniveau hebt ingevoerd, deze van toepassing zijn op alle gedetacheerde medewerkers die voor deze klant werken. Als je tariefafspraken op projectniveau hebt aangemaakt, dan gelden deze tariefafspraken voor alle gedetacheerden die aan dit project werken, maar niet voor andere projecten van dezelfde klant. Als je tariefafspraken op plaatsingsniveau aanmaakt, gelden deze tarieven alleen voor de individuele medewerker. In dit geval zijn deze tariefafspraken op klant- en projectniveau niet van toepassing op deze gedetacheerde medewerker.

Maatwerk Looncomponenten

Op verzoek kunnen wij nieuwe looncomponenten aanmaken. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen welke looncomponenten automatisch gesynchroniseerd worden in de urenstaten van zowel de mobiele applicatie als de detachering software. Bovendien is er een overzicht van facturen met verschillende filteropties beschikbaar.

Eigen Sjablonen en Automatische Invulling

In onze detachering software kun je gemakkelijk je eigen sjablonen maken voor plaatsings- of opdrachtbevestigingen. Dankzij de API-koppeling kun je alle Microsoft 365 documenten uploaden. Het aanmaken van een sjabloon doe je door handige tags uit de software te kopiëren en in je eigen Word-document te plakken. Zo pas je je eigen template eenmalig aan. Deze tags bevatten variabele gegevens die automatisch worden ingevuld zodra je ze hebt geüpload in Flexmeester.

Efficiënt Klantportaal met Urenstaten en Facturen

Klantportaal: Het Overzicht Scherm

Op dit tabblad heeft de klant toegang tot informatie over de contactpersonen van hun eigen bedrijf en wie gemachtigd is om urenstaten goed te keuren, te accorderen of af te keuren. Met behulp van ons autorisatiemodel kan de klant diverse gebruikersrollen toewijzen.

Daarnaast kan de gebruiker via ons klantportaal gegevens bekijken over de projecten en plaatsingen die in Flexmeester zijn opgeslagen. Ook zijn er handige filteropties beschikbaar in het klantportaal.

Klantportaal: De Urenstaten

In de urenstaten-module van het klantportaal vindt de gebruiker twee tabbladen. Op het eerste tabblad worden de urenstaten weergegeven zoals deze zijn ingediend door de gedetacheerde medewerkers via de mobiele app. Hier kunnen ze worden geaccordeerd, goedgekeurd of afgekeurd. Het is mogelijk om meerdere urenstaten tegelijk te accorderen, goed te keuren of af te keuren.

Op het tweede tabblad wordt een overzicht weergegeven van alle geaccordeerde/goedgekeurde urenstaten, inclusief de totaalbedragen. Beide tabbladen bieden handige filteropties.

Er zijn drie opties:

 1. Mobiel – Klantportaal
 2. Mobiel – Klantportaal – Software
 3. Mobiel – Software

Bij de eerste optie kunnen jouw klanten via ons klantportaal de urenstaten van de gedetacheerde medewerkers goedkeuren en afkeuren, nadat deze zijn ingediend door de medewerkers via de mobiele app. (Jullie kunnen de urenstaten ook altijd inzien en corrigeren indien nodig.)

Bij de tweede optie kunnen jouw klanten via ons klantportaal de urenstaten accorderen en afkeuren, nadat deze zijn ingediend door de medewerkers via de mobiele app. Vervolgens worden de geaccordeerde urenstaten beschikbaar in de Flexmeester software, waar je ze kunt goedkeuren of corrigeren.

Bij de derde optie kunnen jouw gedetacheerde medewerkers de urenstaten indienen via de mobiele app. Vervolgens kun jij de ingediende urenstaten goedkeuren, afkeuren of corrigeren.

Herinneringen

De contactpersoon ontvangt een e-mail zodra er urenstaten klaarstaan.

Afkeuren

Als een klant of detacheringsbureau een urenstaat afkeurt, heeft die gebruiker de mogelijkheid om een reden op te geven. Daarna ontvangt de gedetacheerde medewerker een notificatie om de urenstaat met de opgegeven reden te corrigeren in de mobiele app.

Klantportaal: De Facturen

In de facturen-module vindt de klant een overzicht van alle facturen, voorzien van filteropties. Bovendien is het mogelijk om extra documenten aan een factuur toe te voegen, zoals e-mails of verklaringen om de kosten op de factuur te verduidelijken.

Efficiënte ZZP-bemiddeling: Selfbilling Oplossing voor Detacheringsbureaus

Voor detacheringsbureaus die samenwerken met ZZP'ers, intermediairs en werving en selectiebureaus biedt Flexmeester een Selfbilling oplossing. Vul eenvoudig de algemene organisatiegegevens in met behulp van het KVK-nummer en laat de software de gegevens automatisch invullen. Geef aan wat voor type leverancier het betreft en bij welke bedrijfseenheid deze moet worden ingezet. Daarna vul je simpelweg de afspraken omtrent facturatie in. Zodra je dit hebt ingesteld, kun je gedetacheerde medewerkers inclusief contracten, plaatsingen en tariefafspraken aanmaken. Vervolgens koppel je deze medewerkers aan de leverancier (deze laatste stap geldt alleen voor samenwerkingen met intermediairs en wervingsbureaus).

Tot slot vul je de declaraties in de urenstaat in. Zodra de urenstaat is verwerkt, ontvangen zowel de leverancier als de klant de juiste factuur. De software berekent automatisch de facturen. Vanuit de software kun je de facturen gemakkelijk versturen. Bij elke leverancier kun je ook het overzicht van inkoop- of kostenfacturen bekijken. Ook kun je eenvoudig filteren op de juiste leverancier en factuur.

Detachering software: Urenregistratie voor Detacheringsbureau

Looncomponenten en Proforma Loonstrook

In Flexmeester is het eenvoudig om de looncomponenten te boeken, waarbij automatisch de bijbehorende tarieven of factoren worden meegenomen. Met meer dan 1000 looncomponenten biedt Flexmeester zeer flexibele verloningen. Indien gewenst kunnen we ook nieuwe looncomponenten op verzoek aanmaken. In de urenstaat kun je ook automatisch de totalen van alle geboekte uren laten optellen door op "Toon Totalen" te klikken. Als je wilt voorkomen dat niemand de urenstaat kan aanpassen, kun je deze vergrendelen door op "On Hold" te klikken. Een proforma (met kostprijs) kan direct vanuit een urenstaat worden gegenereerd om te bekijken hoe het salarisstrook eruit komt te zien met het kostenoverzicht. 

Opmerkingen en Teksten

Verder is het mogelijk om opmerkingen toe te voegen in de urenstaten. Ook kun je vanuit een urenstaat extra tekst toevoegen voor op de salarisstrook en de factuur. Bovendien hebben gedetacheerde medewerkers de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen aan het digitale urenbriefje via de mobiele app. Deze bijlagen zijn vervolgens terug te vinden in de urenstaat van de detachering software.

Meerdere Plaatsingen in Hetzelfde Loontijdvak en Batchverwerking

Binnen Flexmeester is het mogelijk om gedetacheerden op verschillende plaatsingen met diverse tarieven in hetzelfde loontijdvak te zetten en uit te betalen. Daarnaast is het mogelijk om urenstaten in batch te verwerken. In de lijst met alle urenstaten kan eenvoudig worden gefilterd.

Reserveringsstanden en Uitbetalen

Alle saldi worden in bedragen of uren overzichtelijk getoond in de urenstaat. De reserveringsstanden, waaronder vakantiegeld, vakantie-uren, compensatie-uren, KV-uren, FD-uren, ATV, ORT-bedragen en meer, worden automatisch berekend en bijgehouden per individu.

Bovendien is het mogelijk om deze saldi ook per individu uit te keren. In de urenstaat kun je met één muisklik ervoor kiezen om het kort verzuim & feestdagen uit te betalen, het vakantiegeld uit te betalen, de totale eindafrekening uit te betalen of het laten vervallen vakantie wettelijk van vorig jaar.

Urenstaten Corrigeren

Het is eenvoudig om zelf correcties aan te brengen in de goedgekeurde urenstaten. Dit doe je door op de correctieknop te klikken. Hierdoor wordt automatisch de huidige salarisstrook geannuleerd en worden zowel de huidige factuur als de nieuwe salarisstrook opengesteld voor correcties. Je hoeft beide niet helemaal opnieuw in te vullen, omdat er automatisch een nieuwe kopie wordt gemaakt. Hierdoor kun je snel en gemakkelijk corrigeren. Na goedkeuring wordt de nieuwe salarisstrook automatisch gegenereerd en wordt de factuur automatisch gecorrigeerd. 

Rapportages en Koppelingen

In Flexmeester kun je relevante rapportages draaien met betrekking tot urenstaten, zoals een rapportage met de verloonde en gefactureerde werksoorten. En het beste van alles? De mobiele applicatie, het klantportaal en de detachering software zijn naadloos met elkaar gekoppeld! Vooraf kun je instellen welke looncomponenten automatisch worden gesynchroniseerd in de urenstaten van de mobiele app, de detachering software en het klantportaal.

Optimaliseer je facturering met onze automatische facturatie en Selfbilling-oplossing.

Automatische Facturatie

Begin met het invoeren van de afspraken met betrekking tot de facturatie. Hier kun je ook heel eenvoudig de instellingen voor het werken met een G-rekening beheren. Zodra de urenstaten zijn goedgekeurd en eventuele extra tekst voor de factuur is toegevoegd, worden de facturen automatisch gegenereerd. Deze voorlopige facturen, ook wel proforma facturen genoemd, kun je eenvoudig in bulk controleren, verwerken en verzenden. Bovendien is het ook mogelijk om handmatig verkoopfacturen aan te maken.

In het facturenoverzicht is het mogelijk om extra documenten aan een factuur toe te voegen, zoals e-mails of verklaringen om de kosten op de factuur te verduidelijken. Dit overzicht biedt tevens handige filteropties. De facturen zijn ook overzichtelijk terug te vinden bij elke klant in de CRM-module.

Facturen Splitsen

Bij ons bestaat de mogelijkheid om klantfacturen te splitsen per project, plaatsing en medewerker. Het is ook mogelijk om verschillende bedrijfseenheden onder de dezelfde BV aan dezelfde klant te factureren. Op deze manier kun je factureren met diverse bedrijfslogo's of merken binnen één BV.

Facturen Corrigeren

Het is eenvoudig om zelf correcties aan te brengen in de goedgekeurde urenstaten. Dit doe je door op de correctieknop te klikken. Hierdoor wordt automatisch de huidige salarisstrook geannuleerd en worden zowel de huidige factuur als de nieuwe salarisstrook opengesteld voor correcties. Je hoeft beide niet helemaal opnieuw in te vullen, omdat er automatisch een nieuwe kopie wordt gemaakt. Hierdoor kun je snel en gemakkelijk corrigeren. Na goedkeuring wordt de nieuwe salarisstrook automatisch gegenereerd en wordt de factuur automatisch gecorrigeerd. In Flexmeester hoef je nooit gegevens dubbel in te voeren.

Selfbilling / Reversed Billing

Je haalt eerst de bedrijfsgegevens op door middel van de API-koppeling met de Kamer van Koophandel en je voert de gemaakte afspraken omtrent facturering in. Vervolgens boek je de declaraties in de urenstaat. Zodra de urenstaat is verwerkt, ontvangen zowel de leverancier (bijvoorbeeld een zzp’er) als de klant de juiste factuur. Vanuit de software kun je de facturen gemakkelijk versturen. Bij elke leverancier kun je het overzicht van de inkoop- of kostenfacturen bekijken. Bovendien kun je eenvoudig filteren op de juiste leverancier en factuur.

Klantportaal

In de facturen-module vindt de klant een overzicht van alle facturen, voorzien van filteropties. Bovendien is het mogelijk om extra documenten aan een factuur toe te voegen, zoals e-mails of verklaringen om de kosten op de factuur te verduidelijken.

Automatische Verloningen in Flexmeester voor Detacheringsbureaus

In de verloningsmodule van Flexmeester is het mogelijk om wekelijkse, vierwekelijkse en maandelijkse verloningen te verwerken. Het proces verloopt als volgt: geboekte urenstaten kunnen in batch worden goedgekeurd, waarbij automatisch de salarisstroken en facturen worden aangemaakt. Je kunt deze loonstroken en facturen eerst in bulk controleren alvorens ze in een batch te verwerken. Vervolgens is het eenvoudig om een betaalbestand aan te maken en te importeren in je bankapplicatie.

Meerdere BV’s: Loonheffingen, Sociale Lasten en Financiële Aspecten

In Flexmeester richten wij eenvoudig jouw bedrijven in, inclusief de bijbehorende bedrijfseenheden. Bovendien nemen wij de verantwoordelijkheid om de gegevens met betrekking tot loonheffingen, sociale premies, inkomstenverhouding, financiële voordelen en andere zaken voor elke bedrijfseenheid in te stellen. Deze configuraties regelen wij conform wet- en regelgeving. De premies worden automatisch up-to-date gehouden in de software. Indien nodig kun je de verzekeringssituatie per gedetacheerde aanpassen. De sociale premies worden in onze software automatisch berekend en bijgehouden voor de aangiften. Dankzij deze instellingen kun je in één softwarepakket werken met diverse bedrijven en bedrijfseenheden. Dit is ook handig wanneer je bijvoorbeeld medewerkers uit diverse bedrijfseenheden plaatst bij dezelfde klant. 

Reserveringsstanden

Je kunt de reserveringsstanden voor diverse contracten binnen het keten- en fasensysteem instellen. Hiermee bepaal je per contract welke reserveringen worden uitbetaald, opgebouwd en welke worden meegenomen voor de eindafrekening. Er zijn verschillende reserveringsmodellen beschikbaar, zoals die van ABU of NBBU, maar het is ook mogelijk om eigen modellen te hanteren of aanpassingen aan te brengen. Deze instellingen gelden vervolgens voor alle gedetacheerden. Je hebt echter ook de mogelijkheid om dit per gedetacheerde aan te passen, zodat je voor die specifieke medewerker andere zaken kunt uitbetalen of reserveren. De reserveringsstanden worden automatisch verrekend bij de verloningen en bijgehouden.

Het is mogelijk om deze saldi ook per individu uit te keren. In de urenstaat kun je met één muisklik ervoor kiezen om het kort verzuim & feestdagen uit te betalen, het vakantiegeld uit te betalen, de totale eindafrekening uit te betalen of het laten vervallen vakantie wettelijk van vorig jaar.

DGA en Vaste Medewerkers

Wil je naast je gedetacheerde medewerkers ook je eigen personeel op kantoor en de directeur grootaandeelhouder (DGA) verlonen via Flexmeester? Dat is absoluut mogelijk!

Heb je een aparte BV voor je administratie? Dan wordt deze bedrijfseenheid aangemaakt in de Flexmeester detachering software, zodat de eigen medewerkers via dezelfde workflow als de gedetacheerden worden verloond. Uiteraard worden hierbij andere premies, verloningsinstellingen en een ander reserveringsmodel gebruikt, die specifiek zijn voor jouw administratie BV. De gebruikers van deze BV zijn echter alleen gemachtigd om hun eigen personeel te verlonen en hebben alleen toegang tot deze gegevens.

Heb je geen aparte BV voor je administratie? Dan kun je de vaste medewerkers verlonen in dezelfde BV als waarin jouw gedetacheerde medewerkers worden uitbetaald.

Loondoorbetaling bij Ziekte

We bieden ook een verzuimadministratie aan en er kunnen specifieke looncomponenten worden geboekt om loondoorbetaling te faciliteren. Ben je een eigenrisicodrager en betaal je zelf de ziekte-uren uit? Dan kan Flexmeester je daarbij ondersteunen! Of besteed je het verzuim uit aan bijvoorbeeld UWV? Ook dan hebben wij passende oplossingen.

In Flexmeester heb je toegang tot ruim 1000 verschillende looncomponenten. Op verzoek kunnen we eenvoudig nieuwe looncomponenten toevoegen of importeren. Flexmeester ondersteunt je bij verschillende verlof-, ziekte-uren en wachtdagen bij ziekte.

ET-Regeling 

Bij elke gedetacheerde kun je gemakkelijk de ET-regeling kiezen. Daarna kun je hier de huisvestingskosten, de COLA-bedragen en de reiskosten naar het land van herkomst invoeren, zodat deze automatisch worden verrekend in de verloning. De bedragen van de regelingen worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. Bovendien is het mogelijk om een eigen tabel voor COLA te gebruiken en te beheren.

30%-Regeling

Het is ook een optie om te kiezen voor de 30%-regeling. Deze regeling is bedoeld voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om tijdelijk te werken. Als zij voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling, mogen ze over maximaal 30% van hun fiscale jaarloon netto (dus onbelast) uitbetalen. Op deze manier compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken.

Twee Methodes voor de 30%-Regeling

 • Je kunt maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding onbelast vergoeden.
 • Het fiscale jaarloon, na aftrek in het kader van de 30%-regeling, moet minimaal gelijk zijn aan het toetsloon. 

Nadat de berekeningsmethode is ingevoerd, worden deze bedragen automatisch verrekend in de verloning. De bedragen van de regeling worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages.

Zorgverzekering

Flexmeester heeft een naadloze API-koppeling met Zorg en Zekerheid, waardoor het aan- en afmelden van gedetacheerden geheel automatisch verloopt. Je kunt de premiebedragen in bulk toepassen en per individu aanpassen. De premiebedragen worden automatisch verrekend in de verloningen. Tevens worden deze bedragen bijgehouden voor het genereren van rapportages.

Bijtelling

Flexmeester beschikt over een API-koppeling met de RDW. Hierdoor worden relevante gegevens van een auto van de zaak automatisch opgehaald en ingevuld aan de hand van het kentekennummer. De bijtelling wordt daarna automatisch berekend op jaarbasis. Ook kun je de eigen bijdrage van een gedetacheerde op jaarbasis invoeren. De bijtelling wordt vervolgens automatisch berekend voor wekelijkse, vierwekelijkse en maandelijkse verloningsvarianten.  

Zodra de betreffende salarisperiode voor een gedetacheerde medewerker bekend is, past Flexmeester automatisch de juiste bijtelling toe. De verrekening van de bijtelling in het verloningsproces is volledig geautomatiseerd. Voor fiets van de zaak verloopt dit proces exact op dezelfde manier. De bedragen worden automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages. 

Cafetariaregeling

Een cafetariaregeling biedt werknemers de kans om een deel van hun arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Via deze regeling kunnen werknemers belast loon inruilen voor onbelast loon, wat resulteert in belastingvoordeel voor hen.

Als werkgever dien je echter wel te letten op het feit dat alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de beschikbare vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) moeten vallen.

Werkkostenregeling

Het gaat ten koste van de vrije ruimte wanneer de totale waarde van alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die onder het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking vallen hoger is dan de beschikbare vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR). Je kunt gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen.

Flexmeester biedt ondersteuning voor zowel de Werkkostenregeling als de Cafetariaregeling, die je naar eigen voorkeur kunt instellen.

Wet Aanpak Schijnconstructies

De wet regelt onder andere wat er ten minste netto uitbetaald moet worden aan de werknemer. In principe zijn inhoudingen op het wettelijk minimumloon verboden tenzij er een wettelijke basis is voor de inhoudingen, zoals loonheffing en pensioenpremie.

Flexmeester bewaakt het netto equivalent door automatisch mee te rekenen op de achtergrond. Hierdoor kun je niet meer inhouden dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon. De software zal automatisch de bovenmatige inhoudingen aftoppen en deze in een WAS potje bewaren. Zodat deze bij de eerstvolgende verloningen automatisch kunnen worden verrekend. Verrekeningen mogen plaatsvinden op het meerdere loon en op de (minimum)vakantiebijslag.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een rapportage van de " Uitgestelde Inhouding WAS" te genereren, zodat je de WAS potjes kunt controleren. 

Voorschotten

Af en toe is het nodig om een gedetacheerde medewerker een voorschot te geven. In Flexmeester kun je gemakkelijk registreren dat er buiten de software om een voorschot is verstrekt, en je hebt de mogelijkheid om het voorschot via Flexmeester uit te betalen.

Als je kiest voor “voorschot is reeds verstrekt” wordt het voorschotbedrag automatisch bijgehouden en verrekend bij de verloning(en) van de gedetacheerde, vanaf de gekozen datum. Je kunt het voorschotbedrag ook in termijnen verdelen. Als je bijvoorbeeld kiest voor 3 termijnen, berekent de software automatisch het termijnbedrag en houdt hier rekening mee bij de verloningen. Als je niet voor termijnen kiest en het salaris is niet toereikend om het volledige voorschot in te houden, zal de software automatisch het resterende bedrag van het voorschot inhouden om te verrekenen bij de volgende verloning(en). De verrekende voorschotten worden keurig vermeld in de salarisstroken.

Indien je kiest voor “te betalen”, verloopt de procedure op dezelfde manier als eerder beschreven. Het enige verschil is dat de procedure pas begint nadat het voorschot is uitbetaald. Bovendien houdt de software de bedragen van de voorschotten bij voor het genereren van rapportages.

Loonbeslagen

In Flexmeester kunnen gebruikers eenvoudig een loonbeslag invoeren, waarbij de gegevens van de beslaglegger automatisch worden ingevuld. Bovendien kunnen ze eenvoudig preferentie/prioriteit instellen en aan de hand van deze cijfers kunnen loonbeslagen worden geprioriteerd. Bij het aanmaken van een loonbeslag kunnen gebruikers kiezen uit twee aflossingsmethoden: de beslagvrije voet of een vast bedrag.

Bij het invoeren van een loonbeslag wordt de verloningsvariant automatisch ingevuld en toegepast. Zodra het loonbeslag is ingevoerd, wordt dit automatisch ingehouden en verrekend bij de verloningen. Bovendien worden de bedragen automatisch bijgehouden voor het genereren van rapportages.

Controleren, Verwerken en Verzenden

Nadat je urenstaten in batch hebt goedgekeurd, worden automatisch proforma loonstroken en facturen gegenereerd. Deze loonstroken en facturen kun je eerst in bulk controleren en daarna verwerken. Vanuit Flexmeester kun je de loonstroken, facturen en jaaropgaven versturen via e-mail, per post en via de mobiele app.

Loonaangiften

Flexmeester houdt automatisch alle gegevens omtrent loonheffingen bij en verwerkt deze in de loonaangiften. Hierdoor verloopt het opstellen van een loonaangifte of correctie-aangifte automatisch. Bovendien kunnen gebruikers via Flexmeester met slechts één klik de loonaangiften naar Digipoort verzenden.

Ontdek de kracht van de financiële functie in Flexmeester!

Flexmeester Grootboek: Overzichtelijke Financiële Boekingen

In onze Flexmeester detachering software is de functie ‘’grootboek’’ ontwikkeld. Hierin vind je alle financiële boekingen die je bedrijf heeft gedaan voor zowel salarisverwerking als facturering. Het grootboek geeft een compleet overzicht van al je boekingen/grootboekberekeningen met totale debet-, creditbedragen en het verrekende saldo. Het grootboekoverzicht biedt inzicht in de balans, kas, kosten en omzet. Je kunt gemakkelijk filteren op totale debet-, creditbedrag en saldo per categorie tussen boekingsdatums. De beschikbare categorieën zijn: bedrijf, bedrijfseenheid, gedetacheerde medewerkers, salarissen, leveranciers, klanten, projecten, facturen en kostenplaatsen in het grootboekoverzicht. Bovendien worden eventuele debet-terugboekingen automatisch verrekend en uitgevoerd.

Klik eenvoudig op één van de grootboekberekeningen in het grootboekoverzicht voor meer informatie, zoals hoe de totale credit/debet bedragen en saldo’s zijn ontstaan, inclusief de bijbehorende boekingsdatums.

Koppeling Boekhoudprogramma’s

Flexmeester is naadloos gekoppeld aan Twinfield - Wolters Kluwer Tax & Accounting Nederland, dankzij onze API-koppeling worden financiële gegevens in Flexmeester zoals verkoop- en loonjournaalposten automatisch overgebracht naar Twinfield. Met slechts één klik kunnen gebruikers in Flexmeester een rapportage genereren met een totaaloverzicht van verkoop- en loonjournaalposten uit het grootboek. Hiermee kunnen gebruikers controleren of alle gegevens correct zijn overgedragen naar Twinfield.

Bovendien is het eenvoudig om Flexmeester te koppelen aan andere boekhoudprogramma's.

Grootboekschema

Indien er nog geen koppeling is met een boekhoudprogramma, biedt Flexmeester de mogelijkheid om te werken met een grootboekschema. Hierbij worden individuele boekingen gekoppeld aan grootboekrekeningen die overeenkomen met jouw specifieke boekhoudprogramma. Deze toewijzing wordt vervolgens automatisch toegepast bij het genereren van verkoop- en loonjournaalposten export rapportages. Na dit proces kun je eenvoudig de rapportage importeren in jouw boekhoudprogramma.

Financiële Rapportages

Bovendien biedt Flexmeester diverse financiële rapportages aan, waaronder

 • Verloonde en Gefactureerde Werksoorten
 • Reserveringen
 • Marge & Omzet
 • Btw-overzicht
 • Uitgestelde Inhouding WAS
 • Verrekening Huisvesting / Extraterritoriale Kosten
 • Voorschotten
 • Betalingsborderel
 • Etc, Wij kunnen ook op maat gemaakte rapportages eenvoudig ontwikkelen.

 

Rapportages kunnen eenvoudig gegenereerd worden in Flexmeester, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om op maat gemaakte rapportages te ontwikkelen. Hieronder vind je een lijst met beschikbare rapportages:

HRM Rapportages

 • Gegevens van Gedetacheerde Medewerkers
 • Fase- en Ketenregeling
 • Leegloopsignalering
 • Overzicht Loonbeslagen

CRM Rapportages

 • Klantgegevens
 • Aflopende Plaatsingen
 • Wettelijk Minimumloon Check op Plaatsing
 • Uren Werver
 • Tariefafspraken
 • Factuuroverzicht

Salaris en Financiële Rapportages

 • Marge en Omzet
 • Verloonde en Gefactureerde Looncomponenten
 • Reserveringen
 • Bijtelling Leaseauto
 • Voorschotten
 • Loonbeslagen
 • Verrekening Huisvesting / Extraterritoriale Kosten
 • Uitgestelde Inhouding Wet Aanpak Schijnconstructies
 • Te Betalen Feestdag
 • Betalingsborderel
 • Lage-Inkomensvoordeel
 • PAWW-aangifte
 • Inhouding/Premies
 • Verzamelloonstaat
 • Loonjournaalpost
 • Btw-aangifte

SNA rapportage

Een uitgebreid rapport dat voldoet aan de normen van de NEN4400. Het bevat relevante informatie zoals loon, contracten, fase- & ketenregeling en financiële informatie.

Low code 
Low Code is de Toekomst

Met jarenlange ervaring in de detacheringsbranche en gebruikmakend van low-code ontwikkeling, is Flexmeester dé voorloper in innovatieve detachering software in Nederland.

Tevreden detacheringsbureaus
Tientallen Tevreden Klanten

Tientallen detacheringsbureaus maken reeds gebruik van onze innovatieve software! We constateren dat bedrijven terughoudend zijn als het gaat om verandering.

Echter, zodra je de stap zet buiten je comfortzone en vertrouwd raakt met innovatieve programma’s, wil je niet meer terug. Het is van essentieel belang om ingesleten backofficeprocessen te moderniseren. Op deze wijze behoud je ook een voorsprong op je concurrenten! 

Tijdsbesparing voor detacheringsbureaus
Tijdsbesparing tot 30%

Dankzij innovatieve software kunnen detacheringsbureaus tot wel 30% aan tijd besparen op hun backofficeprocessen.

Een winst die mogelijk wordt gemaakt door vier elementen: een intuïtieve interface, geautomatiseerde processen, een minimum aan klikken en de mogelijkheid om eenvoudig zelf correcties door te voeren.

Hogere Winstmarges

Flexmeester wordt niet alleen erkend vanwege zijn geavanceerde backofficefunctionaliteiten, maar ook als een platform dat bijdraagt aan het verhogen van de winstmarges. Dit resulteert in minder benodigde uren voor jouw backofficewerkzaamheden, waardoor er meer tijd vrijkomt voor werving en selectie.

Bovendien rekenen wij geen extra kosten voor modules, salarisstroken, facturen, en dergelijke. Onze onafhankelijkheid van derde partijen is tot stand gekomen doordat wij de backofficefunctionaliteiten volledig in eigen beheer hebben ontwikkeld. Hierdoor hoeven we niet de kosten van derden door te berekenen aan onze klanten.

De prijzen zijn opgenomen in de principeovereenkomst van Flexmeester.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX