STAP-budget herstart op 28 februari 2023

Lees het artikel over de genomen maatregelen voor de STAP-regeling die vanaf 28 februari 2023 ingaan.

Aangescherpte STAP-regeling herstart op 28 februari 2023

Het ministerie van SZW heeft in samenwerking met partners binnen STAP maatregelen genomen om het misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget te voorkomen. Het STAP-budget kan vanaf 28 februari weer aangevraagd worden.

Strengere maatregelen waarborgen eerlijke toekenning

Om ervoor te zorgen dat de regeling strenger en strakker wordt, is er een begrenzing van 300 toekenningen per opleiding (van één opleider) per kalenderjaar ingevoerd. Daarnaast worden opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt en is de definitie van scholing aangescherpt. De genomen maatregelen staan beschreven in de vandaag gepubliceerde wijzigingsregeling in de Staatscourant.

Opleiders met keurmerken moeten vooraf controleren of de opleidingen voldoen aan de voorwaarden van STAP. Opleidingen en opleiders kunnen door de minister van SZW uitgesloten worden van STAP bij misbruik.

Transparantie en kwaliteit voorop bij STAP-budget

Opleiders worden actief geïnformeerd over de voorwaarden van STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP. Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden gevraagd hun activiteiten te staken op basis van risicogericht onderzoek of meldingen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan wordt de opleiding uit het scholingsregister verwijderd. Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt. De definitie van 'lesmateriaal' wordt vervangen door 'literatuur of middelen', waardoor alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd kunnen worden.

Striktere criteria voor STAP-scholingsactiviteiten

De scholingsdefinitie wordt vanaf 1 mei 2023 aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Daarentegen vallen bijvoorbeeld lezingen niet onder deze definitie.

Evoluerende STAP-regeling voor brede ontwikkeling

Het STAP-budget is een lerende regeling die continu wordt geëvalueerd en verbeterd. Later dit jaar worden extra middelen binnen het STAP-budget vrijgemaakt voor mensen met maximaal een MBO 4-diploma en wordt er gekeken naar de mogelijkheid van subsidies voor meerjarige scholing via STAP. Bovendien komen er strakkere regels rond buitensporige prijsverhogingen voor scholingsactiviteiten en wordt gekeken naar hoe het STAP-budget meer ingezet kan worden voor (om)scholing naar maatschappelijk cruciale sectoren.

STAP-budget: Effectief en duurzaam leren

Met de aangescherpte regeling wordt het STAP-budget effectiever en kunnen mensen zich blijven ontwikkelen. De nieuwe regeling gaat van start op 28 februari 2023, waardoor het STAP-budget weer kan worden aangevraagd. Het is belangrijk om te vermelden dat het STAP-budget een stimulans is voor persoonlijke ontwikkeling en bijdraagt aan een leven lang leren. Het ministerie van SZW blijft zich dan ook inzetten om het STAP-budget continu te verbeteren en te evalueren. Door de genomen maatregelen, zoals de begrenzing van toekenningen en de aanscherping van de scholingsdefinitie, wordt het STAP-budget op een verantwoorde manier ingezet en kan het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen op de arbeidsmarkt. 

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX