Adv, Rapportage Arbeidsmigranten, NOW

Lees het artikel over de verplichte adv-compensatie, jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en aanvragen definitieve berekening NOW.

Adv-compensatie, jaarrapportage arbeidsmigranten en definitieve berekening NOW

In dit artikel staan recente ontwikkelingen over de verplichte adv-compensatie, de jaarrapportage arbeidsmigranten 2022 en de definitieve berekening NOW aanvragen.

Adv-compensatie verplicht toepassen voor uitzenders in de bouw

Per 1 januari 2023 is de adv-compensatie verplicht gesteld voor bouwplaats medewerkers in de bouwsector via de cao Bouw & Infra. Uitzenders in de bouw zijn verplicht om de adv-compensatie conform de rekenmethode uit de cao Bouw & Infra toe te passen. Deze nieuwe regeling zorgt voor duidelijkheid en eerlijke vergoeding voor uitzendkrachten in de bouw. De rekenmethode uit bijlage 7 van de cao Bouw & Infra wordt gebruikt, waarin de waarde van een adv-dag is bepaald op 0,4% van het loon. Deze verandering zorgt voor een eerlijke vergoeding voor uitzendkrachten in de bouw en biedt hen bescherming in de arbeidsmarkt.

De jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer

Het rapport heeft als doel om inzicht te geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en de voortgang van aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Er zijn stappen gezet om de aanbevelingen te implementeren, zoals verbeteringen in registratie, de Wet goed verhuurderschap en een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Gemeenten spelen ook een belangrijke rol in het faciliteren van initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten. De verwachting is dat de eerste ontwikkelingen pas in 2023 effect zullen hebben op de positie van arbeidsmigranten.

Het advies van het Aanjaagteam is dat arbeidsmigranten behandeld moeten worden als volwaardige deelnemers van onze samenleving en dat de overheid een actievere rol moet nemen in hun bescherming. De maatregelen voor gemeenten zijn in verschillende fasen en omvatten onder andere:

  • Het verkrijgen van zicht op tijdelijke verblijfsadressen van arbeidsmigranten binnen een gemeente.
  • Het uitvoeren van huisvestingseffectrapportages voor afspraken over huisvesting bij nieuwe bedrijfsvestiging.
  • De wet goed verhuurderschap zal waarschijnlijk in 2023 treden en deze wet stelt normen, waaronder het scheiden van arbeidscontract en huurcontract voor arbeidsmigranten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om vergunningsplicht in te voeren voor verhuurders

Definitieve berekening van NOW aanvragen

De deadline voor het indienen van de definitieve aanvraag voor de NOW-uitkeringen is 22 februari 2023. Deze deadline geldt voor vier periodes: NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4 die liepen van oktober 2020 tot september 2021. Veel werkgevers in de uitzendbranche hebben in deze periodes een voorschot ontvangen. Van de 1.836 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen, zijn er 676 klaar met hun aanvraag voor de definitieve berekening.

Werkgevers die meer dan €40,000 aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van €40,000 of meer, hebben een derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder) en een accountantsverklaring is nodig als het voorschot of definitief bedrag boven €125,000 is. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kan efficiënter worden gecontroleerd, waardoor werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen. Echter, het kan zijn dat boekhouders en accountants overbelast zijn waardoor de verklaringen niet op tijd afgegeven kunnen worden. Daarom is het mogelijk om tot en met 26 juli 2023 uitstel te krijgen. Werkgevers die gebruik willen maken van dit uitstel dienen dit uiterlijk 22 februari aan te geven via het speciaal formulier op de website van UWV.

De wijzigingen in Flexmeester uitzendsoftware

Met Flexmeester uitzendsoftware ben jij altijd één stap voor op de wet- en regelgeving in de uitzendbranche. Onze software is continu up-to-date en compliant, zodat jij kan richten op wat echt belangrijk is: het succesvol runnen van jouw uitzendbureau.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX