Cao en wetswijzigingen per 1 juli 2023

Flexmarkt heeft onlangs een interview met ons gehouden! Lees nu het artikel waarin we uitgebreid praten over de nieuwe Cao en wetswijzigingen vanaf 1 juli 2023.

De nieuwe Cao en wetswijzigingen per 1 juli 2023

Recentelijk hebben wij opnieuw een expert artikel geplaatst op Flexmarkt, waarin we ingaan op de nieuwe Cao die vanaf 1 juli 2023 geldt en waar je op moet letten. Dit artikel is gebaseerd op een recent interview met Patrick Luitwieler, Senior Product Owner bij Flexmeester, waarin hij uitgebreid sprak over de aankomende veranderingen in de Cao en wetgeving. In het artikel behandelen we verschillende onderwerpen, waaronder toeslagen, vergoedingen voor netto- en bruto kostenvergoedingen. Ook de wijzigingen met betrekking tot ziekte, de Wet toekomst pensioenen en de Cao-veranderingen voor 2024. Je kunt het artikel lezen via deze link: De nieuwe cao: hier moet je op letten

Hier zijn een aantal extra toevoegingen die ook per 1 juli 2023 van kracht worden, naast de informatie in het Flexmarkt artikel:

Het minimumloon stijgt

Opnieuw een verhoging van het minimumloon, nu met 3,13%. Het minimumloon voor volwassenen (21 jaar of ouder) wordt 1.995 euro per maand. Dat is 460,40 euro per week, 92,08 euro per dag en 11,51 euro per uur (bij een 40-urige werkweek).

Uurlooncriteria jeugd-LIV wijzigt

De tegemoetkoming voor de verhoging van het minimumjeugdloon, ook wel bekend als jeugd-LIV, compenseert werkgevers. Vanaf 1 juli 2023 zullen de uurlooncriteria voor het jeugd-LIV worden aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon tussen januari 2023 en juli 2023.

Werkgever: verplichte visie op re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 ben je wettelijk verplicht, samen met je zieke werknemer, een visie te formuleren over de re-integratie. Deze visie moet worden vastgelegd in het plan van aanpak. Tijdens het bijstellen van dit plan kunnen de standpunten van beide partijen worden aangepast. Bovendien dien je tijdens de eerstejaarsevaluatie opnieuw je visie op de re-integratie te geven. Dit heeft als doel het bevorderen van het gesprek over de re-integratie waardoor de betrokkenheid van werkgever en werknemer wordt vergroot en de re-integratie succesvol is.

Het is essentieel dat je volledig voldoet aan de voorschriften met betrekking tot verzuimbegeleiding en de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Indien blijkt dat je na twee jaar niet aan deze regels hebt voldaan, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat je verplicht bent het loon van je zieke werknemer langer door te betalen. Een volledig dossier voorkomt dit en zorgt ervoor dat je werknemer sneller een uitkering ontvangt.

Vervallen wettelijke vakantiedagen

Vanaf 1 juli 2023 zullen de wettelijke vakantiedagen van het jaar 2022 komen te vervallen. Het is niet verplicht om de werknemer te dwingen vakantiedagen op te nemen, maar je dient hem wel op de hoogte te stellen van het feit dat zijn vakantiedagen zullen vervallen als hij deze niet opneemt. Bovendien moet je hem serieus de mogelijkheid bieden om die dagen daadwerkelijk op te nemen. Pas wanneer de werknemer hier geen gehoor aan geeft, zullen de vakantiedagen komen te vervallen. Zorg ervoor dat deze communicatie schriftelijk wordt vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail.

Uitzondering
De wettelijke vakantiedagen zullen niet vervallen als de werknemer kan aantonen dat hij deze dagen niet kon opnemen, bijvoorbeeld vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, of als hij geen mogelijkheid heeft gekregen om zijn vakantiedagen op te nemen.

Let op: Wettelijke vakantiedagen mogen niet worden uitbetaald, in tegenstelling tot bovenwettelijke vakantiedagen. Dit komt doordat elke werknemer de mogelijkheid moet krijgen om vakantie op te nemen. Bovendien hebben bovenwettelijke vakantiedagen een geldigheidsduur van vijf jaar. Ter illustratie: de deadline is 31 december 2023, waarop de bovenwettelijke vakantiedagen van 2019 komen te vervallen.

Sociale verzekeringspositie grenswerkers

Vóór de coronamaatregelen met betrekking tot sociale zekerheid gold dat een permanente grenswerker die 25% of minder van zijn tijd in het woonland werkte, volledig sociaal verzekerd was in het werkland. Als gevolg van de coronamaatregelen werd dit percentage losgelaten, waardoor men 100% vanuit huis kon werken zonder dat dit invloed had op de sociale verzekeringsstatus. Deze coronamaatregel vervalt echter per 1 juli 2023. Dit betekent dat de 25%-regel opnieuw van kracht wordt. Grenswerkers die 25% of meer thuiswerken zijn weer verplicht verzekerd in het woonland.

loondoorbetaling zieke AOW'er naar zes weken

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd was al een bepaling opgenomen waarin een loondoorbetalingsperiode van 6 weken bij ziekte werd vastgelegd. De Tweede Kamer maakte zich destijds zorgen dat dit zou kunnen leiden tot verdringing van niet AOW-gerechtigde werknemers op de arbeidsmarkt. Als tijdelijke overgangsmaatregel werd daarom een wijziging aan de wet toegevoegd.

Deze wijziging omvatte onder andere het verlengen van de loondoorbetaling bij ziekte naar 13 weken. Uit onderzoek is echter gebleken dat er geen sprake is geweest van verdringing van niet AOW-gerechtigde werknemers op de arbeidsmarkt. Daarom stelt de minister van SZW voor om de tijdelijke overgangsmaatregel per 1 juli 2023 te laten vervallen.

Dit betekent het volgende:

  • Een zieke AOW'er heeft vanaf 1 juli 2023 geen recht meer op 13 weken loondoorbetaling, maar maximaal 6 weken. Dit geldt voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan.
  • Het opzegverbod bij ziekte van een AOW'er wordt teruggebracht naar 6 weken.
  • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke AOW'er worden teruggebracht naar 6 weken.
  • Een AOW'er heeft nog maximaal 6 weken recht op een ZW-uitkering wanneer hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst of kort daarna ziek is geworden.

Aanspraak op Ziektewetuitkering

Indien de uitzendovereenkomst eindigt tijdens de ziekteperiode en de uitzendkracht nog steeds ziek is, dien je de uitzendkracht op de laatste dag van de uitzendovereenkomst ziek te melden bij het UWV. Vanaf dat moment kan de uitzendkracht aanspraak maken op een Ziektewetuitkering.

Per 1 juli vinden er enkele veranderingen plaats in het proces van ziekmelden bij het UWV. In dit artikel zullen we deze veranderingen toelichten.

Ziekmelding indienen bij UWV
In de vorige situatie, waarbij er sprake was van overeenkomsten met uitzendbeding, diende je de uitzendkracht uiterlijk op de vierde ziektedag bij het UWV ziek te melden. Vanaf 1 juli 2023 verandert dit. Je dient de uitzendkracht op de dag dat de overeengekomen einddatum van de uitzendovereenkomst is bereikt ziek te melden, bij voorkeur digitaal. Het is belangrijk om de ziektemelding op tijd te doen, aangezien je anders een boete kunt riskeren van maximaal € 455. Daarnaast moet je de ziekteaangifte ook niet te vroeg indienen (maximaal 10 dagen vóór de einddatum van de overeenkomst), aangezien het UWV deze dan niet in behandeling kan nemen.

Einddatum contract vermelden
Bij de ziekmelding is het belangrijk om de einddatum van het contract of de uitzendovereenkomst te vermelden. Als je dit niet doet, kan het UWV de ziekmelding niet direct in behandeling nemen. In dat geval zal het UWV jou schriftelijk verzoeken om alsnog de einddatum door te geven.

Ziekmelding voor meerdere IKV’s
Voor elke uitzendkracht kun je slechts één digitale ziekmelding doen met hetzelfde loonheffingsnummer en dezelfde eerste ziektedag. Indien de ziekmelding betrekking heeft op meerdere IKV's, dien je dit aan te geven bij de ziekmelding, zodat het UWV dit in het systeem kan verwerken.

Indien je de ziekmelding al digitaal heeft ingevoerd maar bent vergeten de andere IKV's te vermelden, kun je dit alsnog schriftelijk of telefonisch aan het UWV doorgeven. Het schriftelijke ziekmeldingsformulier kun je vinden op uwv.nl onder 'Formulieren'. Telefonisch contact kun je opnemen via het telefoonnummer 088 - 898 92 95.

Flexmeester, de meest innovatieve uitzendsoftware

De meeste uitzendsoftware pakketten in de uitzendbranche zijn wel meer dan 15 jaar oud. In de tussentijd zijn deze programma’s alleen in een moderner jasje gestoken, daardoor is het geen verrassing dat het lang duurt om bepaalde bugs op te lossen en nieuwe wijzigingen te implementeren in de software.

Bij Flexmeester geloven we in innovatie, compliance en toekomstgericht denken. Onze uitzendsoftware is ontwikkeld op het nieuwste low-code development platform, wat ons in staat stelt snel te reageren op wetswijzigingen, klantwensen en verbeteringen in onze software. Wij voorzien regelmatig updates en passen deze kosteloos voor jullie aan, zodat jullie altijd voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving!

 

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX