De nieuwe loonheffingen voor 2023

Lees het artikel over de nieuwe loonheffingen voor 2023, zodat jullie op de hoogte zijn van de nieuwe regelingen en cijfers.

De nieuwe loonheffingen voor het jaar 2023

In dit artikel staan 13 nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2023.

1. Herstellen van toegepast anoniementarief

Het anoniemtarief van 52% moet worden toegepast, als de werknemer niet zijn of haar gegevens volledig heeft gegeven. Je kan hierbij denken aan gegevens als BSN, adres of naam. Maar de werknemer kan alsnog zijn gegevens aanleveren in hetzelfde jaar, dan kan je vanaf dat moment het reguliere tarief toepassen. Je mag niet de eerdere inhoudingen op basis van het anoniemtarief herstellen, dit geldt tot en met het jaar 2022. Je kan dit later verrekenen via aangifte inkomstenbelasting.

Vanaf 2023 mag dit dus wel! Als je de volledige/juiste gegevens hebt ontvangen, dan kan je de eerdere inhouding van loonbelasting / premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief wel herstellen.

2. Eigenrisicodrager WGA of ZW

Ben je per 1 januari 2023 eigenrisicodrager geworden? Dan is de premiecomponent WGA of ZW 0%.
Ben je per 1 januari 2023 niet meer eigenrisicodrager? Dan geldt voor de component WGA of ZW het sectorpercentage of een individueel berekend percentage.

3. De reiskostenvergoeding

Verhoogd van 19 cent naar 21 cent.

4. De thuiswerkvergoeding

Verhoogd van 2 euro naar 2,15 euro.

5. De vrije ruimte van de werkkostenregeling

Verhoogd van 1,7% naar 3% van de fiscale loonsom tot en met 400,000 euro.

6. De tijdelijke verruiming van het lage inkomensvoordeel (LIV)

Verhoogd van 48 cent naar 78 cent en het maximale bedrag gaat van 960 euro naar 1520 euro.

7. Per 1 januari 2023 de AOW-leeftijd

66 jaar en 10 maanden.

8. Een jaarlijkse keuze: 30%-regeling of extraterritoriale kosten?

De 30%-regeling voor extraterritoriale kosten (ET-kosten) is een belastingvoordeel voor werknemers die in het buitenland werken. Elk jaar moet je kiezen tussen ET-kosten vergoeden of de 30%-regeling toepassen. Deze keuze maak je in het eerste loontijdvak van het jaar waarin je de ET-kosten gaat vergoeden. De keuze geldt voor het hele jaar, met uitzondering van het geval dat de 30%-regeling eindigt in de loop van het kalenderjaar. Na vijf jaar zijn de extraterritoriale kosten meestal niet meer belastingvrij te vergoeden.

9. Wanneer de 30%-regeling aanvragen?

Je doet de aanvraag binnen 4 maanden na de startdatum van de werknemer. Hierdoor kan je gebruikmaken van de terugwerkende kracht die tot en met de startdatum geldt. Binnen deze 4 maanden kan je per loontijdvak gebruikmaken van de 30%-regeling of ET-regeling. Na deze vier maanden zal je een keuze moeten maken, zodat de regeling voor het hele jaar van toepassing is. Einde van elk kalenderjaar kan je weer een regeling kiezen.

10. De aanvraag van de 30%-regeling ná 4 maanden

Doe je de aanvraag van deze regeling na 4 maanden, dan kan je niet gebruikmaken van de terugwerkende kracht. Iets later dan 4 maanden aangevraagd? dan mag je tot de vijfde maand alleen de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast vergoeden. Vanaf de vijfde maand kan je dan kiezen tussen de 30%-regeling of dat je de ET-kosten vergoedt. Deze keuze is dan geldig voor de rest van het jaar. Per kalenderjaar kan je weer kiezen tussen de regelingen.

11. De extraterritoriale kosten

Voor werknemers die naar Nederland zijn gekomen om te werken, kunnen gebruikmaken van de gerichte vrijstelling voor ET-kosten (waaronder de 30% regeling). Mits zij voldoen aan de overige voorwaarden. Deze werknemers noemen we ingekomen werknemers. Een vluchteling uit Oekraïne voldoet niet aan de eisen van een ingekomen werknemer.

12. Afschaffen doelmatigheidsmarge

Vanaf 2023 moet de DGA uitgaan van 100% van het gebruikelijke loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Dit was voorheen 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking.

13. Het normbedrag voor DGA 2023

Het normbedrag in de gebruikelijk-loonregeling voor de DGA stijgt van 48,000 euro naar 51,000 euro in 2023.

De wijzigingen zijn in Flexmeester ingeregeld

Met Flexmeester uitzendsoftware ben jij altijd één stap voor op de wet- en regelgeving in de uitzendbranche. Onze software is continu up-to-date en compliant, zodat jij kan richten op wat echt belangrijk is: het succesvol runnen van jouw uitzendbureau. Onze experts, met meer dan 20 jaar ervaring in de uitzendbranche, staan iedere dag klaar om jou op de hoogte te houden van nieuwe en complexe regelgeving. Laat jouw uitzendbureau groeien met Flexmeester, de meester in flexibiliteit en compliance.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX