De verschillen: detacheren en uitzenden

Ontdek de verschillen tussen detacheren en uitzenden: zekerheid versus flexibiliteit. Leer ook onder andere over het fasen- en ketensysteem.

De verschillen tussen detacheren en uitzenden

Het belangrijkste onderscheid tussen detacheren en uitzenden ligt in de mate van flexibiliteit en zekerheid. Detacheren biedt de werkgever meer zekerheid, terwijl uitzenden gekenmerkt wordt door een zeer flexibele arbeidsverhouding, vaak met een uitzendbeding in het contract.

Uitzenden

Uitzending wordt voornamelijk toegepast in praktische beroepen en is meestal met een kortlopende, tijdelijke overeenkomst. Voor dit soort werk is vaak geen uitgebreide inwerkperiode vereist. Uitzendkrachten worden vaak ingehuurd via een uitzendbureau tijdens piekmomenten. De relatie tussen uitzendkracht en uitzendbureau is over het algemeen vrijblijvend.

Fasensysteem

Gedurende de eerste 52 weken van je werkzaamheden als uitzendkracht heb je over het algemeen weinig zekerheden en bevat je contract meestal een uitzendbeding. Naarmate je langer via hetzelfde uitzendbureau werkt, bouw je echter steeds meer rechten op. Uitzendbureaus volgen een Cao voor uitzendkrachten (ABU, NBBU), waarin het fasensysteem is opgenomen. Daarnaast vallen ze onder sector 52.

Fase A of 1/2

Je start met een uitzendovereenkomst in Fase A (52 gewerkte weken). Meestal is dit een overeenkomst met uitzendbeding. Dit uitzendbeding houdt in dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt zodra de opdracht ten einde is, zonder recht op loon. Vanaf 2023 worden bij de gewerkte weken ook de weken waarin de uitzendkracht betaalde vakantie heeft opgenomen meegeteld. Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 meer dan 52 weken in fase A hebben gehad, gaan automatisch over naar fase B. Er is geen beperking voor het aantal nieuwe contracten dat kan worden gegeven. Let echter op: Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om bij dezelfde opdrachtgever en uitzendbureau een minimale contractduur van vier weken te hanteren voor opeenvolgende uitzendovereenkomsten. De basisregeling voor pensioen is van toepassing gedurende de eerste 52 weken, met een wachttijd van 8 weken. Let op: vanaf 1 juli 2023 wordt deze wachttijd van 8 weken afgeschaft.

Voor alle Cao- en wetswijzigingen die vanaf 1 juli 2023 gelden, kun je de volgende artikelen raadplegen: Nieuwe cao Uitzendkrachten vanaf 1 juli 2023 en De nieuwe Cao en wetswijzigingen per 1 juli 2023  

Opzegtermijn MUB

Als je minder dan 26 weken voor een opdrachtgever hebt gewerkt, dan hoeft het uitzendbureau geen opzegtermijn in acht te nemen. Ben je 26 weken of langer aan het werk voor een opdrachtgever, dan moet het uitzendbureau je op de hoogte stellen van het feit dat je contract eindigt. Dit moet minimaal tien kalenderdagen van tevoren worden gecommuniceerd.

Als een uitzendkracht een overeenkomst met een uitzendbeding heeft, kan hij of zij op elk moment beslissen om te stoppen met werken. De uitzendkracht moet het verzoek tot beëindiging uiterlijk één werkdag van tevoren melden bij het uitzendbureau. Bovendien worden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald. Uitzendbureaus maken meestal gebruik van wekelijkse en vierwekelijkse verloningen.

Fase A of 1/2: zonder uitzendbeding

Bij fase A zonder uitzendbeding geldt het wettelijke opzegtermijn. In het geval van een fase A contract zonder uitzendbeding is het uitzendbureau ook verplicht om jouw salaris door te betalen als er geen passend werk voor jou beschikbaar is of als je ziek wordt. Het is echter ook mogelijk om schriftelijk overeen te komen dat de loondoorbetalingsverplichting wordt uitgesloten als er geen werk beschikbaar is.

Fase B of 3

In fase B wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (contract zonder uitzendbeding én met einddatum). De maximale duur van fase B is 3 jaar. In fase B mogen, net als nu, maximaal 6 contracten worden gesloten zonder dat dit leidt tot een contract voor onbepaalde tijd. Uitzendkrachten die op 2 januari 2023 al drie jaar lang een uitzendovereenkomst in fase B hebben gehad, zullen bij voortzetting van hun dienstverband op die datum overgaan naar fase C. In fase B geldt een minimale opzegtermijn van één maand voor alle betrokken partijen. Daarnaast is er een plusregeling voor het pensioen.

Fase C of 4 

Als je fase B doorlopen hebt, kun je in aanmerking komen voor een fase C contract. Je werkt dan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Fase C blijft ongewijzigd. Daarnaast is er een plusregeling voor het pensioen. Voor de opzegging van een dergelijk contract gelden bepaalde, wettelijk vastgelegde regels:

 • voor een diensttijd korter dan vijf jaar geldt een opzegtermijn van één maand.
 • voor een diensttijd tussen de vijf en tien jaar geldt een opzegtermijn van twee maanden.
 • voor een diensttijd tussen de tien en vijftien jaar geldt een opzegtermijn van drie maanden.
 • voor een diensttijd langer dan vijftien jaar geldt een opzegtermijn van vier maanden.

Flexibele uren

De medewerker krijgt een contract met flexibele uren, maar vanaf 1 juli 2023 moet de uitzendkracht minimaal beschikbaar zijn voor de afgesproken contracturen, maar dat extra beschikbaarheid redelijk moet blijven en in overleg met de uitzendkracht moet worden afgesproken.

Detacheren

Bij detachering fungeert een detacheringsbureau als de officiële werkgever van de betreffende werknemers. Een bedrijf kan deze werknemers gedurende een bepaalde periode inlenen. De werknemers die via een detacheringsbureau worden ingezet, beschikken vaak over specialistische kennis en relevante werkervaring. Veel detacheringsbureaus zijn gespecialiseerd in één of meerdere vakgebieden, zoals IT, zorg, marketing of HR.

Detacheringsovereenkomst

Een detacheringsovereenkomst is in feite een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Deze wordt afgesloten voor een bepaalde of onbepaalde periode. Detacheringsbureaus hebben een eigen CAO of zij volgen de ABU-CAO, en ze vallen onder de sector 52 net als uitzendorganisaties. Het vertoont dus veel gelijkenissen met uitzenden. In vergelijking met een uitzendkracht heeft een gedetacheerde echter meer rechten, maar ook meer verplichtingen:

 • Een gedetacheerde werknemer heeft, in tegenstelling tot een uitzendkracht, een formele arbeidsrelatie met de opdrachtgever.
 • In de overeenkomst wordt vaak een urengarantie opgenomen. Dit betekent dat de detacheerder een vast aantal uren betaald krijgt, zelfs wanneer er geen werk beschikbaar is.
 • De overeenkomst heeft een duidelijke start- en einddatum. Hierdoor heeft een gedetacheerde meer zekerheid dan een uitzendkracht.
 • Bij detacheren geldt doorgaans een opzegtermijn van één maand bij bepaalde tijd en twee maanden bij onbepaalde tijd.

Bij een detacheringsovereenkomst geniet je vrijwel van dezelfde zekerheden als bij een vast dienstverband, en vaak worden ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

Ketenregeling

Detacheringsbureaus hanteren vaak contracten van 6 maanden of zelfs 12 maanden. Een medewerker krijgt automatisch een vast contract als:

 • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad bij dezelfde werkgever.
 • Hij/zij langer dan 3 jaar ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever.
 • Hij/zij meer dan 3 tijdelijke contracten heeft gehad voor hetzelfde soort werk bij opeenvolgende werkgevers. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker eerst via een uitzendbureau werkt en daarna rechtstreeks in dienst treedt bij de werkgever.

Uitzonderingen ketensysteem

 • De ketenregeling is niet van toepassing op contracten van medewerkers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.’
 • De ketenregeling is niet van toepassing als de medewerker de AOW-leeftijd heeft. De werkgever mag vanaf de AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Doorbetaling bij geen werk

Het detacheringscontract omvat duidelijke afspraken, zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd. Dit betekent tevens dat je bij detachering doorbetaald wordt, zelfs wanneer er tijdelijk geen werk beschikbaar is.

Langere periode

Detacheren is aantrekkelijk wanneer een bedrijf gedurende langere tijd extra werk heeft of op zoek is naar specifiek personeel dat schaars is. Een detachering kan variëren van enkele maanden tot zelfs jaren.

Duurzame samenwerking

De relatie tussen detacheerder en detacheringsbureau is meestal gebaseerd op een duurzame samenwerking, waarbij er ook veel aandacht wordt besteed aan opleiding, training en loopbaanadvies aan gedetacheerden. De detacheringsbureaus werken vaak met reguliere arbeidscontracten en maandsalarissen.

Onderbrekingsregel bij fasen- en ketensysteem

Net als het ketensysteem kent het fasensysteem onderbrekingsregels. Het fasen- of ketensysteem wordt onderbroken op het moment dat de werknemer meer dan 6 maanden niet heeft gewerkt. Na een onderbreking van meer dan 6 maanden start de telling in het fasen- of ketensysteem weer van vooraf aan.

Flexmeester software: Optimaal detacheren en uitzenden in één platform

Flexmeester biedt een geïntegreerd fasensysteem en ketenregeling, inclusief een CAO-module met meer dan 120 cao's. Daarnaast kun je ook eigen bedrijfsregelingen toepassen binnen Flexmeester. Of je nu wekelijkse, vierwekelijkse of maandelijkse verloningen wilt uitvoeren, het is allemaal mogelijk. Met meer dan 1000 looncomponenten biedt Flexmeester uitzendsoftware flexibele verloningsmogelijkheden, en het is eenvoudig om zelf correcties door te voeren!

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX