Premies en kostprijs voor uitzendbureaus 2024

Ontdek de nieuwe premies en kostprijs voor uitzendbureaus in 2024. Optimaliseer je uitzendbureau met Flexmeester uitzendsoftware.

Premies en kostprijs voor detacherings- en uitzendbureaus 2024

Hier is een samenvatting van de variabelen in de kostprijs zoals bekendgemaakt tijdens Prinsjesdag op 19 september. BELANGRIJK: het betreft voorlopige premies. De definitieve premies zullen eind november of begin december worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: (M. Reijmers, 19 september 2023)

PAWW

De premie voor de PAWW bedraagt 0,08%.

Vakantiedagen

Vanaf 2020 bestaat er geen verschil meer in de reserveringspercentages tussen de cao's van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van deze twee cao's hebben beide recht op 25 vakantiedagen. In 2024 bedraagt het aantal werkbare dagen 231 (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

De berekening van de reserveringspercentages verloopt als volgt:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

25 vakantiedagen

10,82%

Vakantiekrachten

20 vakantiedagen

8,26%

vakantiedagen

Indien de reservering wordt opgesplitst in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, gelden de onderstaande percentages:

Reguliere uitzendkrachten

20 wettelijke vakantiedagen

8,66%

 

5 bovenwettelijke vakantiedagen

2,16%

Splitsing in de vakantiedagen

De reden waarom de som van het wettelijke en bovenwettelijke percentage niet overeenkomt met het 'standaard' percentage, heeft te maken met de manier waarop de afronding plaatsvindt.

Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2024 is 231 (262 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). In 2024 vallen er 6 feestdagen op een doordeweekse dag.

De berekening van de reserveringspercentages verloopt als volgt:

Het aantal feestdagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

6

2,60%

Vakantiekrachten

geen recht op feestvergoeding

0,00%

Detacherings- en uitzendbureaus

Payrolling

Berekenbaar met behulp van de definitie voor het aantal werkbare dagen en de bovenstaande formule.

Payrollers

Kort verzuim/bijzonder verlof

Hoewel dit percentage in 2024 officieel niet zal veranderen, moet rekening worden gehouden met het feit dat in alle soorten uitzendovereenkomsten een doorbetalingsverplichting geldt voor het geboorteverlof van 5 dagen. Dit is niet meegenomen in de kostprijsmodellen en is ook niet verwerkt in dit percentage. De uitlener zal zelf een schatting van de kosten hiervoor moeten maken.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

0,60%

Vakantiekrachten

geen recht op deze reservering

Kort verzuim/bijzonder verlof

Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU en is sinds 2020 gestegen van 8% naar 8,33% van het loon. De grondslag is uitgebreid met de in tijd gereserveerde compensatie-uren (CAO artikel 18):

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

  • De gewerkte dagen;
  • Vakantiedagen;
  • Feestdagen;
  • Dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • Compensatie-uren en;
  • De uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 in de cao recht heeft op loondoorbetaling.

Payrollwerknemers

Werknemers hebben recht op vakantiebijslag van dezelfde hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als een werknemer die in dienst is bij de opdrachtgever en een gelijke of gelijkwaardige functie vervult. Het percentage zal meestal 8% zijn, maar dat hoeft dus niet.

Voorzieningen

 

Voorziening

2023

2024

Opmerking

Sociaal Fonds

 0,075%

0,15%

 

Scholing

1,02%

1,02%

 

Leegloop

 

 

Dit percentage dient u zelf te bepalen

Ziekte

 

 

Dit percentage dient u zelf te bepalen

Voorzieningen

Ook in 2024 zijn er diverse risico's waar u als uitlener rekening mee moet houden. Dit omvat onder andere verzuimkosten gedurende het dienstverband, zelfs bij contracten met uitzendbeding, alsook kosten voor het verschuiven en afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij oproepcontracten. Hetzelfde geldt voor het afzeggen van roosters binnen 4 dagen voor aanvang bij onvoorspelbare arbeidstijden, leegloop in fase A/1/2 indien het geen oproepcontracten meer betreft, en de kosten van geboorteverlof. Wat betreft dit laatste dient het altijd te worden doorbetaald door de werkgever, zelfs bij contracten met uitzendbeding. In dit geval geldt een individuele reservering van 0,6%, maar dit zal nooit toereikend zijn om 5 dagen door te kunnen betalen.

Pensioenpremies

Het premiepercentage wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van het pensioenfonds en kan dus jaarlijks veranderen. De premie zelf zal naar verwachting in 2024 niet veranderen. De uurfranchise voor het pluspensioen en het maximale pensioengevend uurloon worden vaak pas eind december bekendgemaakt door StiPP, maar zullen naar verwachting stijgen.

 

Totaal over grondslag

Werkgeversdeel

Werknemersdeel

Premie Basisregeling

8.00%

8.00%

0.0%

Premie Plusregeling

12,0%

8,0%

4,0%

Franchise Plusregeling (voorlopig)

€ 8,45

n.v.t.

n.v.t.

Max. pensioengevend uurloon (voorlopig)

€ 38,26

 

 

Pensioenpremies

Lees ook het artikel: De pensioenberekening 2023 en de Pensioenwet

Transitievergoeding

In voorgaande jaren werd er geadviseerd om de volledige 2,78% voor de transitievergoeding in de kostprijs op te nemen. Ten eerste, omdat werkgevers met terugwerkende kracht ook aan de bestaande populatie transitievergoeding moesten betalen als werknemers geen nieuw contract kregen, en zij daar waarschijnlijk onvoldoende rekening mee hadden gehouden. Ten tweede zouden er meer verzoeken binnenkomen van ex-werknemers om de vergoeding te betalen en ten derde, omdat het voor uitleners bijna onmogelijk zal zijn de kosten te verhalen op de toevallige opdrachtgever waar de werknemer als laatste heeft gewerkt. Het is dan redelijk om alle opdrachtgevers naar rato van het aantal gewerkte uren hun aandeel te laten betalen. In de praktijk hebben we gemerkt dat opdrachtgevers hiermee instemden.

Voor 2024 gelden deze argumenten grotendeels nog steeds, maar er is wel een beter zicht op de werkelijke kosten. Het is in ieder geval verstandig om serieus te kijken naar het percentage dat wordt opgenomen in de transitievergoeding. Ook zullen opdrachtgevers willen verifiëren dat de transitievergoeding daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Uurvergoedingen

De minimumlonen voor 2024 zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Vanaf 1 januari zal er een wettelijk minimumuurloon van kracht worden. Dit heeft met name gevolgen voor loongebouwen van CAO’s met een werkweek langer dan 36 uur waar de onderste schalen mogelijk onder het nieuwe WMUL uitkomen: die worden dan (totdat er nieuwe CAO-afspraken zijn gemaakt) namelijk ook automatisch verhoogd tot het WMUL.

Netto vergoedingen

De regels met betrekking tot onbelaste reiskostenvergoeding ondergaan voor het eerst in jaren een verandering! Dit houdt in dat de maximale onbelaste vergoeding per kilometer stijgt van €0,21 naar €0,23. Aangezien dit een onderdeel is van de inlenersbeloning, hebben uitzendkrachten altijd recht op dezelfde netto (en bruto!) vergoeding als de eigen werknemers, zelfs als de inlener een positieve afwijking heeft van zijn CAO.

De maximale onbelaste vergoeding voor thuiswerken wordt verhoogd naar €2,35 per dag. Indien deze vergoeding wordt toegekend aan de vaste werknemers, hebben uitzendkrachten er ook recht op, omdat de thuiswerkvergoeding onderdeel uitmaakt van de inlenersbeloning. Zelfs wanneer de thuiswerkvergoeding niet netto maar bruto wordt uitgekeerd, dient deze aan uitzendkrachten te worden betaald.

Lage-inkomensvoordeel 2024

Als het gemiddelde uurloon van je werknemer in 2023 tussen de 12,04 en 15,06 euro ligt, kun je 0,49 euro per verloond uur aan LIV krijgen. Voor 2023 kun je maximaal 960 euro aan LIV per werknemer krijgen. Momenteel kunnen werkgevers aanspraak maken op het LIV voor medewerkers die in een kalenderjaar 1.248 uur of meer werken en gemiddeld tussen de 100 en 125 procent van het Wettelijk Minimumloon verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens verlaagd van 125 procent naar 104 procent. Tevens zal het jeugd-LIV per 1 januari 2024 worden afgeschaft. In de Miljoenennota 2023 heeft het kabinet aangegeven het voornemen te hebben om per 1 januari 2025 het LIV af te schaffen. Op dit moment is er echter nog geen definitief besluit genomen.

Werkkostenregeling 2024

In 2024 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling verlaagd naar 1,92% van de loonsom tot een bedrag van € 400.000. Voor het deel van de loonsom dat hoger is, blijft de vrije ruimte 1,18%, net zoals in 2023. Deze verandering is vastgelegd in het Belastingplan 2024.

Flexmeester, de uitzendsoftware die altijd compliant is met de wet- en regelgeving

Ontdek nu onze innovatieve uitzendsoftware die automatisch reserveringen en premies berekent, en bijhoudt. Hierdoor kun jij je volledig richten op het runnen van jouw uitzendbureau, met de geruststelling dat je volledig voldoet aan alle wettelijke vereisten. Ervaar de kracht van onze intuïtieve uitzendsoftware, speciaal ontworpen voor de uitzendbranche. Wij garanderen een tijdsbesparing van maar liefst 30%. Vraag vandaag nog een demo aan!

Bron: (Flexnieuws, M. Reijmers)

 Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX