Loondoorbetaling op de Feestdagen

Loondoorbetaling op feestdagen: Bij niet werken geldt individuele reservering of loonbetaling, afhankelijk van uitzendovereenkomst. Bereken de gemiddelde werkuren voor doorbetaling. Toeslagen zijn afhankelijk van de inlenersbeloning.

Feestdagen: Hoe zit het met loondoorbetaling?

Wat als er niet gewerkt wordt?

Als er op een feestdag, zoals vermeld in bijvoorbeeld de NBBU-cao, niet wordt gewerkt, kan dit twee implicaties hebben:

  1. De feestdag wordt betaald vanuit de individuele reservering van de uitzendkracht, mits aan de voorwaarden voor loondoorbetaling tijdens feestdagen wordt voldaan (deze voorwaarden worden hieronder besproken). Dit geldt alleen voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. In dit geval wordt een percentage gereserveerd voor feestdagen, waaruit de feestdag wordt betaald. Het is belangrijk op te merken dat nooit meer wordt uitbetaald dan wat er in de reservering is opgebouwd.

  2. Het loon wordt doorbetaald indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor loondoorbetaling tijdens feestdagen (deze voorwaarden worden hieronder genoemd). Dit geldt voor uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Als uitzendonderneming kun je ervoor kiezen om deze regels ook toe te passen op uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in plaats van de individuele reservering in geld. Deze keuze kan alleen voor het gehele kalenderjaar worden gemaakt en geldt dan voor alle uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

Voorwaarden voor loondoorbetaling op feestdagen

De uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop niet wordt gewerkt vanwege de feestdag. Deze voorwaarden omvatten eigenlijk het volgende:

Er wordt niet gewerkt omdat het een feestdag is
Bijvoorbeeld, er wordt niet gewerkt op een feestdag als de inlener waar de flexkracht werkt, gesloten is vanwege de feestdag of als de uitzendkracht niet kan werken, omdat de opdrachtgever alleen minimale bezetting hanteert.

De uitzendkracht had normaal gesproken wel gewerkt
Indien er op de feestdag niet wordt gewerkt, dient te worden vastgesteld of deze dag normaal gesproken een werkdag is voor de uitzendkracht. Dit is duidelijk wanneer de uitzendkracht een vaste arbeidsomvang heeft met vaste werkdagen. Indien een van deze vaste werkdagen op de feestdag valt, heeft de uitzendkracht recht op doorbetaling van het loon.

Als de arbeidsomvang niet duidelijk is vastgesteld, is de "zeven uit dertien"-regel van toepassing. Dit houdt in dat indien de uitzendkracht gedurende de dertien voorafgaande weken zeven keer op de dag heeft gewerkt waarop nu de feestdag valt, dit wordt beschouwd als een normale werkdag. Als de uitzendkracht minder dan dertien weken voorafgaand aan de feestdag is gestart, wordt het als een normale werkdag beschouwd indien de uitzendkracht meer dan de helft van die weken op die dag heeft gewerkt.

Indien de dag wordt beschouwd als een normale werkdag, hoeveel uren heeft de uitzendkracht dan recht op? Hiervoor bereken je het gemiddelde van alle verloonde uren op de dagen dat er gewerkt is. Stel, je moet vaststellen of de uitzendkracht recht heeft op loondoorbetaling op Tweede Kerstdag, die op een dinsdag valt. De uitzendkracht heeft in de afgelopen dertien weken negen keer op dinsdag gewerkt. Dan bereken je het gemiddelde van alle verloonde uren op dinsdag in die negen weken. Overuren worden hierbij uitgesloten, tenzij de uitzendkracht structureel op die dag overwerkt.

Aandachtspunten:

  • Als de uitzendkracht extra ingeroosterd wordt op andere dagen, verliest hij het recht op de feestdag niet, zelfs niet als daarmee de vast overeengekomen arbeidsomvang al is behaald.
  • Als de uitzendkracht aansluitend vakantie opneemt, verliest hij het recht op een feestdag niet.

Wat als er wel gewoon gewerkt wordt?

  • Het kan voorkomen dat het werk bij de inlener gewoon doorgaat. Is dit toegestaan en heeft de uitzendkracht recht op een toeslag? Het antwoord op de eerste vraag is: ja, de uitzendkracht mag gewoon werken als dit gebruikelijk is bij de inlener. De wet schrijft niet voor dat een feestdag een verplichte vrije dag is.
  • Of de uitzendkracht recht heeft op een toeslag is bepaald in de inlenersbeloning. Kent de inlenersbeloning een feestdagentoeslag en beschouwd de inlener die dag ook als een feestdag? Dan heeft de uitzendkracht ook recht op deze feestdagentoeslag.

Let op! De regel luidt: als werknemers in direct dienstverband een feestdagtoeslag ontvangen, heeft de uitzendkracht hier ook recht op. Het is dus niet relevant of de dag ook als een feestdag wordt beschouwd in bijvoorbeeld de NBBU-cao.

Flexmeester Uitzendsoftware

Wil je weten hoeveel uren jouw uitzendkrachten gemiddeld hebben gewerkt in de afgelopen 13 weken, zodat je hun feestdagen kunt doorbetalen? In Flexmeester kun je dit automatisch berekenen door het rapport 'Te betalen feestdagen' te genereren.

Het feestdag rapport geeft inzicht in de gewerkte uren met bijbehorende looncomponenten, te betalen uren, totaal betaalde uren en het aantal weken van de uitzendkrachten. Je ziet direct de gemiddelde uren van de afgelopen 13 weken en hoe deze zijn berekend. Je hoeft niets zelf uit te zoeken en uit te rekenen! Je kunt de 'Te betalen uren' uit het rapport gemakkelijk overnemen en direct in de urenstaten van de uitzendkrachten boeken. Dit zal je tijd en moeite besparen!

We hopen dat je hebt genoten van het paasweekend! 

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX