Minister SZW: evenwicht op arbeidsmarkt

Lees het artikel over de maatregelen van minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid voor de hervorming van de arbeidsmarkt.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil meer evenwicht op de arbeidsmarkt

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een samenhangend pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster, en om zelfstandigen beter te beschermen bij tegenslagen. Tegelijkertijd zullen de maatregelen ondernemers meer flexibiliteit bieden, waardoor goed werkgeverschap aantrekkelijker wordt en bedrijven beter kunnen inspelen op veranderingen in hun omgeving.

Al geruime tijd bestaan er zorgen over de werking van de arbeidsmarkt. Het huidige systeem van regels, verzekeringen, rechten en plichten leidt tot te veel onzekerheid onder werknemers. De ondernemers ervaren daarnaast een gebrek aan flexibiliteit om in te spelen op veranderingen. Diverse instanties, waaronder de commissie Borstlap, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Sociaal Economische Raad, hebben hierop gewezen en advies gegeven. Het SER-advies voor de middellange termijn was de basis voor het coalitieakkoord en samen met vakbonden en werkgeversorganisaties heeft het kabinet nu afspraken gemaakt over een samenhangend pakket maatregelen dat de arbeidsmarkt toekomstbestendig moet maken.

De maatregelen voor hervorming van de arbeidsmarkt:

een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

Om ervoor te zorgen dat zzp'ers bij tegenslag beter beschermd zijn door de sociale zekerheid, wordt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen ingevoerd. Momenteel zijn veel zelfstandigen niet verzekerd, wat voor hen een groot risico vormt. Elke zelfstandige zal zich standaard verzekeren voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van 143% WML. De maximale uitkering bedraagt 100% van het WML. Op basis van de huidige inzichten zal de premie voor deze standaardverzekering indicatief 7,5% tot 8% van het inkomen bedragen, tot aan de maximale premiegrondslag. De premies voor periodiek uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn fiscaal aftrekbaar.

Bij de uitwerking van de verplichte AOV zal het kabinet een wachttijd van één jaar hanteren. Dit betekent dat zelfstandigen een jaar ziekte moeten overbruggen voordat de verzekering tot uitkering komt. Indien gewenst kunnen zelfstandigen via een private verzekering een kortere wachttijd bedingen.

Afschaffing van het nulurencontract

Het nulurencontract zal worden afgeschaft en in plaats daarvan komt er een basiscontract dat werknemers meer zekerheid biedt. Oproepcontracten worden omgezet naar vaste basiscontracten voor het aantal uur waarvoor de werknemer standaard wordt ingeroosterd. Indien de werknemer structureel meer uren werkt, dan moet het basiscontract worden aangepast. Hierdoor hebben werknemers een beter inzicht in hun werkrooster en kunnen zij hun leven beter plannen.

Binnen een basiscontract beschikken werknemers over een minimaal inkomen in een bepaalde periode. Werknemers moeten wel boven het aantal minimale uren beschikbaar blijven voor de werkgever. Deze bandbreedte zal met een hard percentage (130 procent van het minimaal aantal uren) worden vastgesteld. Het kabinet heeft de intentie om het nieuwe basiscontract onder de lage WW-premie te laten vallen, mits er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzendwerk wordt verkort

Werknemers die via een uitzendbureau werken, krijgen sneller een vast contract aangeboden. Dit verbetert de werkzekerheid van uitzendkrachten en wordt gedaan door de onzekere fasen binnen uitzendwerk te verkorten. Fase A wordt wettelijk vastgelegd op 52 weken, waarbij er geen afwijkingen per CAO meer mogelijk zijn. Fase B wordt teruggebracht naar 2 jaar en maximaal 6 contracten.

Wachttijd draaideurconstructie wordt verlengd

Er wordt een einde gemaakt aan de draaideurconstructie van tijdelijke contracten. Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever moet er vijf jaar gewacht worden voordat er weer een nieuw contract gegeven kan worden in plaats van de huidige zes maanden. Op deze manier wordt tijdelijk werk ook echt tijdelijk.

Kwetsbare werknemers

Er wordt een arbeidscommissie opgericht om kwetsbare werknemers te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun rechten.

Vervanging, loondoorbetaling en re-integratieproces bij ziekte

Na één jaar ziekte van een medewerker kunnen kleine werkgevers helderheid krijgen over de mogelijkheid om vervanging in te schakelen. Om kleine werkgevers te ondersteunen bij de kosten van loondoorbetaling, betalen zij sinds 1 januari 2022 een lagere Aof-premie. Echter, werkgevers blijven verantwoordelijk voor de loondoorbetaling gedurende twee jaar bij ziekte, en voor het verloop van het re-integratieproces.

Crisisregeling personeelsbehoud

Er komt een crisisregeling personeelsbehoud om werkgevers in staat te stellen werknemers ook in onzekere tijden in dienst te houden. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten hun ondernemersrisico valt, zoals tijdens de coronacrisis. Werkgevers kunnen hier gebruik van maken als zij over de gehele onderneming ten minste 20% minder werk hebben.

Overwerk

De kosten voor overwerk voor werkgevers worden verlaagd. Momenteel vallen overuren nog onder het hoge WW-premie-tarief, het flex-tarief. Maar binnenkort zal dit veranderen voor grotere arbeidscontracten. Voor vaste contracten geldt dat overwerk tot en met 30 procent van het aantal contracturen onder de lage WW-premie valt. Als er gemiddeld over het hele jaar meer dan 30 procent wordt overgewerkt, dan moet de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen.

Efficiënt contracten opstellen en loonadministratie uitvoeren met Flexmeester

Onze uitzendsoftware voert automatisch een controle uit op het minimumloon (WML) voor geplaatste werknemers en genereert een rapportage waarin je kunt controleren of uitzendkrachten onder, gelijk aan of boven het WML verdienen. Daarnaast kan je in onze software eenvoudig de sociale premies aanvinken, waarna de software automatisch inhoudingen en berekeningen maakt. Het fasensysteem en de ketenregeling zijn volledig geïntegreerd in de software. Bovendien zijn er meer dan 1000 looncomponenten beschikbaar voor de verloningen. In Flexmeester worden de verloningen en facturaties automatisch gedraaid. Ook is het eenvoudig om urenbriefjes te corrigeren.

In Flexmeester kan je zelf ook eenvoudig arbeidsovereenkomsten opstellen met behulp van sjablonen die aan jouw specifieke eisen voldoen. Je kan de tags van een contract-sjabloon kopiëren en plakken in een Word-document. De gegevens van de tags, zoals de naam van de uitzendkracht, worden automatisch ingevuld door Flexmeester. Het enige wat je hoeft te doen, is eenmalig zinnen om de tags heen te typen voor verschillende contracten. Zo kan je eenmalig volledige contract-sjablonen opstellen die je altijd opnieuw kan gebruiken voor alle uitzendkrachten. Op deze manier automatiseer je het aanmaken van contracten.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX