Onderhandelingsresultaat: uitzend-cao

De ABU, NBBU samen met De Unie en de vakbonden FNV, CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

Onderhandelings­resultaat bereikt over nieuwe uitzend-cao 2023

De ABU, NBBU samen met De Unie en de vakbonden FNV, CNV hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. De nieuwe cao afspraken hebben een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. Het onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat uitzendkrachten meer zekerheid krijgen. De eerste wijzigingen gaan in per 1 juli 2023.

Relevante werkervaring van de uitzendkracht

Per 1 juli 2023 zullen uitzendondernemingen rekening houden met functie relevante werkervaring van de uitzendkracht. Doe je dat niet? Dan kan de uitzendkracht niet zomaar worden ingeschaald in de onderste trede van de functieschaal. In dat geval kan het uitzendbureau overleggen met de inlener en uitzendkracht om gezamenlijk te bepalen welke trede het beste past bij de uitzendkracht.

Als de uitzendkracht terugkeert bij dezelfde opdrachtgever binnen hetzelfde cao-gebied in een soortgelijke functie, dan kan je uit gaan van de minimale eerdere inschaling. Als de contractonderbreking niet langer dan 9 maanden is en als er sprake is van tredeverhoging, dan wordt deze verhoging toegekend.

Periodieke verhogingen voor uitzendkrachten

Een uitzendbureau hoeft de verhoging niet toe te kennen als er een negatieve beoordeling is gegeven, conform de regels en procedures van de opdrachtgever. Wanneer er geen beoordeling is plaatsgevonden, dan zal de periodieke verhoging altijd worden toegekend. Dit geldt ook vanaf 1 juli 2023.

Uitbreiding inlenersbeloning

Vanaf 1 januari 2023 zit de vaste eindejaarsuitkering van de uitzendkracht in de inlenersbeloning. Per 1 juli 2023 heeft de uitzendkracht recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen. Als de uitzendonderneming via de WKR uitbetaalt, moet het bedrijf het bruto bedrag netto uitbetalen. Je bespaart dan nog wel de werkgeverslasten en de pensioenpremie.

Transitievergoeding

De uitzendbureaus zijn transitievergoedingen verschuldigd wanneer de uitzendkrachten volgens het artikel 7:673 bw hier recht op hebben. De uitbetaling van deze vergoeding zal binnen een maand na de dag waarop de uitzendovereenkomst is geeindigd, worden uitgekeerd. Is het termijn van een maand verstreken? Dan zijn uitzendondernemingen op grond van artikel 7:686a bw wettelijke rente verschuldigd over het bedrag.

Als de transitievergoeding niet wordt toegekend, dan kunnen deze flexkrachten binnen 12 maanden na de dag waarop de uitzendovereenkomst is geeindigd een verzoek tot betaling indienen bij de rechtbank. Alleen als zij hier recht op hebben en deze regeling geldt vanaf 1 april 2023.

Arbeidsongeschiktheid

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast.

  • In de cao voor uitzendkrachten wordt opgenomen dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet automatisch eindigt in geval van een ziekmelding, maar in geval van arbeidsongeschiktheid en deze regeling loopt door tot de overeengekomen einddatum.

  • De uitzendkracht die gebruikmaakt van de arbeidsongeschiktheid heeft recht op:
  1. 90% van het vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken.
  2. 80% van het vastgestelde loon gedurende de 53ste t/m de 104e week.
  • Als de uitzendkracht in fase a/1-2 (met of zonder uitzendbeding) ziek uit dienst gaat en de uitzendkracht recht heeft op een ziektewetuitkering, dan vult de uitzendonderneming deze uitkering aan tot:
  1. 90% op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon en deze regeling is de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid geldig.
  2. 80% op basis van het dagloonbesluit werknemersverzekering vastgestelde uitkeringsdagloon en deze regeling is geldig voor de 53ste t/m de 104e week van arbeidsongeschiktheid.

De uitzendbureaus kunnen voor de aanvulling op de ziektewetuitkering een verzekering afsluiten of een percentage van het feitelijke loon inhouden. Denk hierbij aan percentages van 0,30% voor uitzendbedrijven i (kantoorsector en administratief) en 0,70% voor uitzendbedrijven ii (technisch en industrieel). Voor alle uitzendovereenkomsten in fase a/1-2 geldt een wachtdag zonder wachtdagcompensatie.

Bronnen: (ABU, 20 december 2022)

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX