Premies, kostprijs, minimumloon 2023

Lees het artikel over de belangrijke veranderingen voor werkgevers in 2023: Sociale premies, variabelen in de kostprijs en minimumloon.

Belangrijke veranderingen voor werkgevers in 2023: SV premies, kostprijs en minimumloon

Vanaf 1 januari 2023 veranderen er belangrijke zaken rondom loonheffingen en reserveringspercentages voor uitzendkrachten onder de CAO van de ABU of NBBU. Daarnaast zijn er aanpassingen in de SV-premies en het minimumloon. In dit artikel geven we een overzicht van deze veranderingen en wat ze voor jou als werkgever betekenen. (Lees het artikel ‘’De nieuwe loonheffingen voor het jaar 2023’’ op onze website voor een gedetailleerde uitleg omtrent loonheffingen)

De cijfers van 2023
Kleine werkgever   < € 905,000 loonsom
Grote werkgever   > € 3,620,000 loonsom
Ufo-premie   0,68%
Wlz   9,65%
AOW   17,90%
AOF WAO, WGA, IVA + Kinderopvang 5,82% + 0,5% kleine werkgever
7,11% + 0,5% grote werkgever
AOK WAO 1e 5 jaar 0%
AWF Werkloosheidswet 2,64% voor OT contracten en 7,64% voor alle andere contracten
Whk ZW-Flex via UWV 4,73%  kleine werkgever
0,16% - 8,27% grote werkgever
  ZW-Flex Eigenrisicodrager Voorziening of premie via verzekeraar
  WGA via UWV 2,40% kleine werkgever
0,21% - 3,48% grote werkgever
  WGA Eigenrisicodrager Voorziening of premie via verzekeraar
ZVW Zorgverzekeringswet 6,68%
ZW-A Aanvulling op Ziektewet RG IA (adm./medisch) 2,20% (waarvan maximaal 0,58% inhouding bij werknemer)
  Aanvulling op Ziektewet RG IIA (prod./log./technisch) 3,96% (waarvan maximaal 1,33% inhouding bij werknemer)
Sociaal Fonds / SFU   0,075%
Scholing   1,02%
Leegloop en ziekte   Zelf bepalen
Wachtdagcompensatie Premiegroep I 0,71%
Wachtdagcompensatie Premiegroep II 1,16%
Transitievergoeding   Advies: 2,78%
Km-vergoeding   € 0,21
Thuiswerkvergoeding   € 2,15 per dag
De vrije ruimte van de werkkostenregeling   3% van de fiscale loonsom tot en met 400,000 euro
LIV   78 cent en het maximale bedrag € 1520
PAWW-compensatie over brutoloon   0,15%
Inlenersbeloning uitgebreid Vaste eindejaarsuitkeringen en 13e maand  
Vakantiebijslag   8,33% van het feitelijk loon
Reguliere uitzendkrachten MUB 25 vakantiedagen 10,92%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt.
Reguliere uitzendkrachten MUB 6 feestdagen 2,62%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt.
Reguliere uitzendkrachten MUB Kort verzuim/bijzonder verlof 0,6%, Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt.
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,33%
Vakantiekrachten Geen recht op feestvergoeding 0%
Vakantiekrachten Geen recht op kort verzuim/bijzonder verlof 0%
Reguliere uitzendkrachten splitsing reservering in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. 20 wettelijke vakantiedagen
5 bovenwettelijke vakantiedagen       
8,73%
2,18%
Bruto werkbare dagen   260
Netto werkbare dagen   229
De cijfers van 2023

Pensioenpremies

Het artikel "De pensioenberekening 2023 en de Pensioenwet" biedt een gedetailleerde uitleg en bespreekt de implicaties van de wijzigingen die in de Pensioenwet zijn aangebracht voor de pensioenberekening vanaf 2023. Het is een interessant artikel voor iedereen die meer wil weten over de pensioenberekening en de nieuwe wetgeving die van toepassing is.

Minimumloon per 1 januari 2023: overzicht van de bedragen

Op 1 januari 2023 stijgt het minimumloon dankzij een bijzondere verhoging met 8,05 procent en reguliere indexatie. Het brutominimumloon wordt na wettelijke afronding vastgesteld op € 1.934,40 per maand, € 446,40 per week en € 89,28 per dag. Het percentage van de aanpassing inclusief bijzondere verhoging is 10,15 procent. Het Besluit minimumjeugdloon bepaalt de wettelijke minimumjeugdlonen die hierbij horen. Hier vind je een overzicht van de bedragen per leeftijdscategorie:

De relatie tussen de normale arbeidsduur en het minimumloon in Nederland

De hoogte van het minimumloon hangt af van de normale arbeidsduur in een sector. Artikel 12 van de Wml bepaalt dat het minimum(jeugd)loon evenredig lager is bij een kortere overeengekomen arbeidstijd dan de normale arbeidsduur. De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag, maar er is geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het afgeleide brutominimumloon per uur is gebaseerd op het wettelijk minimumweekloon bij normale arbeidsduur van respectievelijk 36, 38 en 40 uur per week. Deze afgeleide minimumuurlonen bij normale arbeidsduren worden gepubliceerd in het tabel hieronder:

Flexmeester, de uitzendsoftware die altijd compliant is met de wet- en regelgeving

Met Flexmeester uitzendsoftware ben je altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving, dankzij onze continu up-to-date software. Onze uitzendsoftware verwerkt de nieuwste wijzigingen en berekeningen automatisch, zodat jij kunt concentreren op het runnen van jouw bedrijf met de zekerheid dat je voldoet aan alle wet- en regelgeving. Ontdek de kracht van toekomstbestendige software, speciaal ontwikkeld voor de uitzendbranche en uitgerust met de nieuwste intuïtieve technologie. In no-time beheers je de software en verhoog je de productiviteit.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX