StiPP: Controle Pensioenverleden 2024

Ontdek de nieuwe StiPP controle op het pensioenverleden. Leer wat er wordt gecontroleerd en voorkom mogelijke boetes.

StiPP: Controle Pensioenverleden 2024

Uit de inspecties van StiPP is gebleken dat het arbeidsverleden niet altijd correct werd meegenomen bij de aanmelding van (nieuwe) werknemers. Hierdoor zijn werknemers onterecht in de wachttijd en/of in de verkeerde pensioenregeling geplaatst. 

Hoe controleert StiPP het arbeidsverleden?

StiPP controleert risico-gebaseerd en steekproefsgewijs of werknemers in de (juiste) pensioenregeling deelnemen. In 2024 zullen deze controles betrekking hebben op het boekjaar 2023, en vanaf medio 2024 zullen ook de eerste aanleveringen over 2024 worden meegenomen. Om een werknemer correct aan te melden in de juiste regeling, is het noodzakelijk om het arbeidsverleden van de werknemer te hebben. Je kunt dit arbeidsverleden opvragen bij jouw (nieuwe) werknemer, en je hebt ook de mogelijkheid om het pensioenverleden bij StiPP op te vragen. 

De Terugvalregels

Wat controleert StiPP in 2024? En wat niet?

In 2024 voert StiPP controles uit op de terugvalregels, waaruit drie mogelijke afwijkingen kunnen voortkomen:

  1. Deelnemer onterecht terug in referteperiode na deelname Basisregeling
  2. Deelnemer onterecht terug in referteperiode na deelname Plusregeling
  3. Deelnemer onterecht niet opnieuw aangemeld in Plusregeling

Bij StiPP worden gegevens per periode aangeleverd. StiPP beschikt niet over het aantal gewerkte weken per periode voor individuele deelnemers. Voor de overgang van de basisregeling naar de plusregeling (volgens reglement na 52 gewerkte weken) baseert StiPP zich daarom op de aanlevering door de werkgever. In 2024 zullen er geen aanvullende controles door StiPP op dit punt worden uitgevoerd.

StiPP voert ook controles uit op andere aspecten van de pensioenregeling, zoals de opgave van het pensioengevend salaris, het vervallen van de wachttijd, en de juiste berekening van de pensioenpremie voor de basisregeling.

Belangrijke informatie omtrent controle pensioenverleden

  • De controles op het pensioenverleden worden uitgevoerd vanaf het boekjaar 2022.
  • Bevindingen vanaf het boekjaar 2022 worden gedeeld met de werkgevers.
  • Indien er bevindingen zijn vastgesteld, kun je op basis van het pensioenverleden dat je bij StiPP kunt opvragen, correcties indienen.
  • Wanneer er geen rekening is gehouden met het arbeidsverleden bij de vorige werkgever, zullen er geen verdere sancties vanuit StiPP volgen bij onjuiste toepassing voor het jaar 2022.

Let op! Heb je een controle gehad en zijn er andere afwijkingen dan pensioenverleden geconstateerd? Of heb je de onderbrekingstermijnen of wekentelling binnen jouw eigen organisatie of concern niet juist toegepast? Dan kunnen er wel sancties volgen. Ook over de jaren voor 2023. Klik hier voor het stappenplan SNCU-onderzoek. 

Indien je te maken hebt met een controle van het pensioenverleden en een deadline ontvangt vanuit de controle-instelling, en je nog vragen hebt over het verdere verloop van jouw procedure, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de controle-instelling.

Eerst mogelijkheid tot corrigeren, daarna pas maatregelen

Indien StiPP tijdens de controles van het pensioenverleden voor het boekjaar 2023 (en daarna) afwijkingen constateert, krijg je eerst de gelegenheid om de gegevens te corrigeren, zonder verdere maatregelen zoals ambtshalve nota's of boetes.

SNCU-controle

Indien het uitzendbureau geen actie onderneemt en er geen correctieaangiftes worden ingediend, zal bij een latere controle door de SNCU op de juiste afdracht aan StiPP, naast de aanvullende premienota, wél een boete worden opgelegd. De boete is maximaal 20% van de gemiddelde correctiepremie over de twee controlejaren, met een minimum van €1.000,-. Hierin komt nu gedeeltelijk verandering: als er correctieaangiftes worden ingediend, resulteert dit uiteraard in een aanvullende premienota. Het goede nieuws is echter dat er géén extra factuur volgt voor de gebruikelijke 20% boete!

Daarnaast worden ook vaste controlekosten van € 1.600,- in rekening gebracht tijdens zo'n controle. Het is belangrijk op te merken dat tijdens zo'n controle niet alleen wordt gekeken naar het arbeids- en pensioenverleden, maar bijvoorbeeld ook naar de opgegeven pensioengrondslag.

Het is van essentieel belang dat je het pensioenverleden van jouw werknemers voor het boekjaar 2023 controleert.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX