Tijdelijke Bescherming Derdelanders 2024

Dit artikel belicht recente juridische ontwikkelingen met betrekking tot de tijdelijke bescherming van derdelanders, inclusief de besluiten van de Raad van State en de implicaties daarvan voor werkregels.

Tijdelijke Bescherming Derdelanders: Update 2024

Op 17 januari 2024 heeft de Raad van State besloten dat de tijdelijke bescherming voor derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, afloopt op 4 maart 2024. Dit staat in contrast met de situatie van Oekraïners, staatlozen en personen met andere nationaliteiten die in Oekraïne asiel hebben aangevraagd of een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen. Zij behouden hun tijdelijke bescherming tot 4 maart 2025.

Als gevolg van deze uitspraak van de Raad van State hebben verschillende derdelanders gerechtelijke procedures gestart. Voor sommigen van hen hebben rechtbanken bepaald dat zij tot aan de uitspraak in hun beroepszaak behandeld moeten worden alsof ze nog steeds recht hebben op tijdelijke bescherming onder de Regeling Tijdelijk Beschermd (RTB).

Voorlopige Maatregelen Derdelanders: Tijdelijke Bescherming

Op 2 april 2024 heeft de Raad van State in hoger beroepzaken van derdelanders zes voorlopige maatregelen genomen. Dit houdt in dat deze zes derdelanders voorlopig moeten worden behandeld alsof ze nog steeds recht hebben op tijdelijke bescherming, totdat de Raad van State een definitieve uitspraak kan doen in de bodemprocedure. Dit betekent ook dat ze volgens de regels van de RTB mogen blijven werken.

Staatssecretaris Bevestigt Uitspraak Raad van State

Op 3 april heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in een brief aan gemeenten bevestigd dat hij vasthoudt aan de uitspraak van de Raad van State van januari 2024. De recente uitspraak van de Raad van State op 3 april geldt echter alleen voor een specifieke groep derdelanders en niet voor de hele groep. Dit betekent dat de situatie verder onveranderd blijft.

Werkregels derdelanders: Status Quo ongewijzigd

Sinds 4 maart jl. mogen derdelanders die niet langer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen, niet meer werken in Nederland.

Ten aanzien van werk betekent dat er dus niets is veranderd:

  • Deze regel geldt niet als ze op andere gronden wel gerechtigd zijn om te werken, bijvoorbeeld als ze een verblijfsvergunning hebben die werken toestaat, of als ze een lopende asielaanvraag hebben en hun werkgever een tewerkstellingsvergunning voor asielzoekers heeft verkregen.

  • Dit geldt ook niet wanneer een rechter in een uitspraak heeft bepaald dat de tijdelijke bescherming voor die persoon van kracht blijft tot er een uitspraak is in (hoger) beroep. In dat geval mag de persoon dus wel werken.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX