Vakantiebijslag Uitzendkrachten

Dit artikel gaat over de vakantiebijslag voor uitzendkrachten. Het legt uit hoe de uitbetaling werkt, hoe de bijslag wordt opgebouwd en welke regels er gelden bij vertrek.

Vakantiebijslag voor Uitzendkrachten

Vakantiebijslag en Uurloon Uitzendkrachten

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag over zijn feitelijk loon. Vakantiebijslag wordt niet opgebouwd over overwerkuren. Echter, voor elk gewerkt uur moet op basis van WML 108% van het minimumuurloon worden betaald.

Uitbetaling Vakantiebijslag

De NBBU/ABU-cao bepaalt dat de vakantiebijslag jaarlijks in mei of uiterlijk in de eerste volledige week van juni aan de uitzendkracht moet worden uitbetaald, tenzij er op verzoek van de uitzendkracht is afgesproken om de vakantiebijslag periodiek uit te betalen.

Kan de uitzendkracht zijn reeds opgebouwde vakantiebijslag eenmalig laten uitbetalen, bijvoorbeeld in januari?

Ja, dit is alleen op verzoek mogelijk, maar onder de voorwaarde dat de uitzendkracht vakantie opneemt en minstens zeven aaneengesloten kalenderdagen afwezig is wegens vakantie.

Bouwt de opdrachtgever 8% vakantiebijslag op voor interne medewerkers, moet dit ook voor de uitzendkrachten gelden? 

Nee, vakantiebijslag maakt geen deel uit van de inlenersbeloning. Voor uitzendkrachten geldt daarom een vakantiebijslag van 8,33% over hun feitelijk loon.

Uitzendkracht: Uitbetaling Vakantiebijslag bij Vertrek

Wanneer een medewerker uit dienst gaat, moet de tot dan opgebouwde vakantiebijslag worden uitbetaald bij het eerstvolgende betalingstijdvak. Voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding gelden specifieke regels:

 • Bij het beëindigen van de overeenkomst zonder aansluitende nieuwe uitzendovereenkomst, wordt onder andere de vakantiebijslag uitbetaald bij het eerstvolgende betalingstijdvak.
 • Als er gedurende zes weken geen recht op feitelijk loon is verworven, wordt de vakantiebijslag uitbetaald bij het eerstvolgende betalingstijdvak.

Grondslag Vakantiebijslag 

Vakantiebijslag wordt opgebouwd over het feitelijk loon, dat wil zeggen (artikel 18 NBBU-cao):

 • Feitelijk uurloon normale uren;
 • Vakantiedagen/vakantie-uren;
 • Feestdagen;
 • Ziekte;
 • Leegloop (wegvallen arbeid op grond van artikel 22 NBBU-cao);
 • Compensatie-uren;
 • Afgezegde/verschoven uren;
 • Opleidingsuren verplichte scholing;
 • Wazo werkgeversuitkering.

Flexmeester Uitzendsoftware: Reserveringsstanden

Je kunt de reserveringsstanden voor diverse contracten binnen het fasensysteem instellen. Hiermee bepaal je per contract welke reserveringen worden uitbetaald, opgebouwd en welke worden meegenomen voor de eindafrekening. Er zijn verschillende reserveringsmodellen beschikbaar, zoals die van ABU of NBBU, maar het is ook mogelijk om eigen modellen te hanteren of aanpassingen aan te brengen. Deze instellingen gelden vervolgens voor alle uitzendkrachten. Je hebt echter ook de mogelijkheid om dit per uitzendkracht aan te passen, zodat je voor die specifieke uitzendkracht andere zaken kunt uitbetalen of reserveren. De reserveringsstanden worden automatisch verrekend bij de verloningen en bijgehouden.

Het is mogelijk om deze saldi ook per individu uit te keren. In de urenstaat kun je met één muisklik ervoor kiezen om het kort verzuim & feestdagen uit te betalen, het vakantiegeld uit te betalen, de totale eindafrekening uit te betalen of het laten vervallen vakantie wettelijk van vorig jaar.

Download hier het e-book over de mogelijkheden van onze innovatieve uitzendsoftware.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX