Verplichte Certificering: Uitzendbureaus

Per 1 januari 2025 gaat de verplichte certificering in voor uitzendbureaus. Lees het artikel, zodat jullie op de hoogte te zijn van de eisen.

De verplichte certificering voor uitzendbureaus

Per 1 januari 2025 moeten de bemiddelings- en uitzendbureaus die volgens de WAADI ter beschikkingstelling van arbeid gecertificeerd zijn voor het uitlenen van flexkrachten. De certificering moet gaan zorgen voor een betere bescherming van (buitenlandse) flexkrachten en een gelijker speelveld onder uitleners. Ook inleners mogen dan uitsluitend zaken doen met uitzendbureaus die gecertificeerd zijn.

Bankgarantie

De aanvrager van het certificaat moet een waarborgsom betalen van € 100.000 en voor de starter is dit bedrag € 50.000. Startende uitzenders krijgen een tijdelijk certificaat voor maximaal zes maanden. Bij het voorlopige certificaat hoeft de startende uitlener niet aan te tonen dat hij voldoet aan alle verplichtingen. De bankgarantie is vooral bedoeld om ‘vluchtig ondernemerschap’ tegen te gaan.

Vrijstelling verplichting bankgarantie

Uitzendbureaus die vier jaar of langer actief zijn in de flexmarkt, kunnen worden vrijgesteld van de bankgarantie. Dit kan alleen als het uitzendbureau een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst kan voorleggen en vier jaar lang bij de KvK staat ingeschreven met de WAADI-registratie.

Voor 1 augustus 2024 aanvragen

Vraag bij voorkeur het certificaat aan voor 1 augustus 2024, zodat je voor 1 januari 2025 de certificering hebt. Je kan dan ook gebruik maken van het overgangsrecht. Het voordeel hiervan is dat je kan blijven uitzenden in de periode dat het Certificerings Instituut (CI) jouw uitzendbureau beoordeelt. Ook als de datum van 1 januari 2025 al gepasseerd is. Het overgangsrecht is geldig tot het moment dat het CI een besluit heeft genomen.

Meer aanvullende verplichtingen op de NEN-certificering:

  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de rechtspersoon.
  • Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm. (gelijke arbeid = gelijk loon)
  • Het aanbieden van SNF gecertificeerde huisvesting. (voor arbeidsmigranten)
  • Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek.
  • Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Wij bieden ondersteuning

Met onze software geven wij jullie handen en voeten aan de NEN audits, hierdoor kunnen jullie vlekkeloos en gemakkelijk door de controles heen komen. In de software is het mogelijk om de rapportages met één klik te kunnen uitdraaien.

Bedrijven hebben vreugdevol beaamd dat behoefte aan flexibiliteit blijft. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Wij verstrekken graag informatie over de flexbranche.

Bronnen:
(Flexpedia)
(NBBU, 28 november 2022)

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX