Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stijgt het minimumloon met 3,1 procent naar 13,68 euro per uur. Een extra verhoging van 1,2 procent gaat niet door vanwege zorgen over kosten voor werkgevers en overheid.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1 procent. Daarmee stijgt het minimumuurloon van 13,27 euro naar 13,68 euro per uur. Ieder half jaar vindt er een indexatie plaats, waarbij het minimumloon telkens automatisch meestijgt met de cao-lonen. 

Voor uitzendorganisaties die de ET-regeling toepassen, wordt de ondergrens dus hoger hetgeen de uitruilmogelijkheden kan verlagen.

Tabel 1: Het minimumjeugdloon in 2024. Bron: Ministerie van SZW

Tabel 2: BBL-leerlingen – Voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande van het minimumjeugdloon. Voor BBL leerlingen van 18 tot en met 20 jaar geldt de onderstaande tabel. Bron:  Ministerie van SZW.

Geen extra verhoging minimumloon met 1,2%

De extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent gaat niet door. In april stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, maar in de Eerste Kamer was er geen meerderheid. Voor deze extra verhoging was een spoedwet nodig. De Eerste Kamer heeft tegen deze spoedwet gestemd. De senatoren maken zich zorgen over de hoge kostenstijging voor werkgevers, mede omdat het minimumloon de afgelopen jaren al sterk is verhoogd. Bovendien kost de extra verhoging de overheid veel geld, omdat de AOW en de loongerelateerde uitkeringen bij ziekte of werkloosheid ook zouden meestijgen.

Flexmeester, innovatieve uitzendsoftware

Onze software voor uitzendbureaus detecteert cao-gegevens en biedt de mogelijkheid om uurlonen automatisch te verhogen.

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX