Het kabinet tegen schijnzelfstandigheid

De nieuwe zzp-wetgeving van het kabinet om de balans tussen werknemer en zzp te herstellen. Benieuwd naar de zzp plannen?

De kabinetsplannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan

Op 16 december 2022 deelden Minister van Gennip en staatssecretaris van Rij de voortgangsbrief over het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. In de plannen worden de volgende lijnen ingezet: creeren van gelijker speelveld, meer duidelijkheid omtrent de regels tussen zzp en werknemer. Ten slotte een betere handhaving op schijnzelfstandigheid.

Gelijker speelveld

Er zijn plannen om de contractvormen van zelfstandigen en werknemers meer in balans te krijgen. In de voortgangsbrief zijn de volgende vier punten opgenomen, om de balans te herstellen:

  • De (versnelde) afbouw van de zelfstandigenaftrek.
  • De afschaffing van de fiscale oudedagsreserve.
  • De verplichte invoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzpers.
  • De collectieve onderhandelingsmogelijkheden voor schijnzelfstandigen.

Deze punten zullen ervoor zorgen dat oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en fiscale prikkels worden verkleind. De regering ducht dat grote groep zzpers die als (gedwongen) schijnzelfstandigen te werk gaan niet op de hoogte zijn van de sociale zekerheid.

Verduidelijking van regelgeving

Er wordt gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen over de verschillen tussen zzp en werknemer. Het kabinet wil drie hoofdelementen vanuit de jurisprudentie in regelgeving vastleggen:

  1. Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk?
  2. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
  3. Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Het kabinet wil met de organisatorisch inbedding in een organisatie duidelijk maken of iemand echt een zzper is of een verkapte werknemer. Een verkapte werknemer is iemand die als zzper de kernactiviteiten van het bedrijf uitvoert of hetzelfde werk doet als een werknemer in loondienst. De werkgevende wordt hierop beoordeeld en deze adviezen zorgen ervoor dat schijnzelfstandigen die het economische risico van het te verrichten werk draagt, ook gezag kan uitoefenen over het werk dat wordt verricht.

Rechtsvermoeden

Het rechtsvermoeden zorgt ervoor dat schijnzelfstandigen betere onderhandelingspositie krijgen. Het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt gekoppeld aan een uurtarief. De werkgever moet bewijzen dat hij geen werkgever is maar een opdrachtgever, dit kan alleen als de verkapte werknemer hierom vraagt.

Het handhavingsmoratorium volledig opheffen

Het kabinet heeft de ambitie om op 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium volledig op te heffen. Vanaf dat moment is de belastingdienst verplicht om te handhaven op schijnzelfstandigheid. De overkoepelde doelstelling is dat de handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelaties voor de loonheffingen.

Planning

Een conceptwetsvoorstel zal voor de zomer van 2023 gereed zijn, daarna gaat het wetsvoorstel naar de internetconsultatie en na de zomer 2023 worden de resultaten naar de raad van state verzonden. Begin 2024 gaat een wetsvoorstel naar de tweede kamer met de uitgewerkte wijzigingen. Op 1 januari 2025 wordt de definitieve wetgeving gepubliceerd.

Bronnen:
(Rijksoverheid, 16 december 2022)
(ABU, 22 december 2022)

Ontdek waarin Flexmeester het verschil maakt!

Dit zeggen ervaren gebruikers

Toen wij als Take Care Works gingen starten wilden we graag werken met een uitzendsoftware die gebruiksvriendelijk is en waar we als 'kleine speler' de aandacht zouden krijgen die we graag willen om te kunnen groeien. Flexmeester maakt deze wensen waar! Inmiddels hebben we in Flexmeester een database opgebouwd van rond de 200 medewerkers. Fantastisch systeem met zeer goede bereikbaarheid en persoonlijke aandacht!
Sjoerd Gelok Take Care Works
Eén van de voordelen van Flexmeester is dat de verloning en facturatie synchroniseren met de urenregistratie van onze kandidaten. Dit voorkomt fouten tijdens het facturatie- en verloningsproces en ondersteunt bovendien onze audits voor het Stichting Normering Arbeid (SNA).
Kadir Karaca KRC FLEX